วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "ความชื่นบานของพวกเราที่มีต่อความรอดของพระเจ้า"

วันที่ 20 เดือน 04 ปี 2024

I

พวกเราขับร้องและพวกเราเต้นรำ!

พวกเราผู้คนชื่นบานด้วยหัวใจแรงกล้า!

เมื่อได้รับความรอดของพระองค์ พวกเรามอบถวายหัวใจของพวกเรา

พวกเราสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงอันดัง

พวกเราเต้นรำด้วยความชื่นบานเพื่อพระองค์

พวกเราปลุกเร้าตัวพวกเราเองในการที่จะไล่ตามเสาะหาความจริง

พวกเราไม่คิดลบอีกต่อไป และหัวใจพวกเราก็พบอิสรภาพ

พวกเราติดตามจังหวะและเปิดหัวใจของพวกเรา

มือจับมือ ใจต่อใจ

พวกเราเปิดหัวใจของพวกเราไปตามจังหวะ

พวกเราต้องการให้พระองค์ทรงรู้สึกถึงความชื่นบานของพวกเรา

พวกเราไม่ต้องการเป็นเหตุให้พระองค์ร้าวพระทัยอีกเลย

II

พวกเราเปิดหัวใจของพวกเรา แกว่งแขนของพวกเราในการเต้นรำ

ผู้ใดเล่าเร้าหัวใจพวกเรา? พวกเราร่ำไห้เพื่อใคร?

การพิพากษาของพระองค์ชำระพวกเราให้สะอาด

พวกเราซึ้งใจจนต้องหลั่งน้ำตา

พวกเราอ้าแขนต้อนรับความหวังอย่างเต็มอกเต็มใจ

พวกเราปฏิบัติความจริง เสาะแสวงที่จะรักพระองค์

ดำรงชีวิตเพื่อพระองค์ ความโศกเศร้าค่อยๆ สร่างซา

พระเจ้าทรงเต็มเปี่ยมความกรุณา

พระองค์ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก

พวกเราธุลีดินกลายเป็นดอกผลชั้นดี

พระเจ้าทรงเต็มเปี่ยมความกรุณา

พระองค์ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก

มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามเป็นที่โปรดปราน

และชื่นชมความรอดอันยิ่งใหญ่อะไรเช่นนี้

III

โอ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! พระองค์ทรงรักพวกเรามากยิ่งนัก!

ในชีวิตนี้ พวกเราดำรงชีวิตเพื่อพระองค์เท่านั้น

แม้ว่าบททดสอบนำพาความเจ็บปวดมาสู่พวกเรา

แต่ความรักของพระองค์อยู่กับพวกเรา

พวกเราจะติดตามพระองค์ไปจนกระทั่งถึงปลายทาง

พวกเราปฏิบัติตามความจริง จงรักภักดีและนบนอบ

พวกเราไม่ปรารถนาให้พระองค์ทรงกังวลถึงพวกเรา

ในชีวิตนี้ พวกเราดำรงชีวิตเพื่อพระองค์เท่านั้น

มอบอุทิศแด่พระองค์ไปจนกระทั่งถึงลมปราณสุดท้าย

ในชีวิตนี้ พวกเราดำรงชีวิตเพื่อพระองค์เท่านั้น

ช่างเป็นบทเพลงวิเศษ ช่างเป็นการเต้นรำที่ชื่นบาน

เพื่อพระองค์เท่านั้น เพื่อพระองค์เท่านั้น

เพื่อพระองค์เท่านั้น เพื่อพระองค์เท่านั้น

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger