คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ฉันไม่มีความเชื่อที่แท้จริง" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 27 เดือน 05 ปี 2022

ตัวละครหลักเป็นคริสเตียนชาวแคเมอรูน วันหนึ่งเธอได้รับโทรศัพท์จากบริษัทข้ามชาติมาเชิญให้เธอไปสัมภาษณ์งานตำแหน่งหนึ่ง เธอตื่นเต้นมาก เชื่อว่าพระเจ้าทรงอวยพรเธอด้วยงานนี้เพราะเธอกระตือรือร้นในหน้าที่มาโดยตลอดแน่นอน แต่ก็ต้องประหลาดใจ เมื่อเธอไม่ได้รับตำแหน่งนั้น เธอเต็มไปด้วยคำติเตียนต่อพระเจ้าและถึงขั้นไม่อยากทำหน้าที่ของตัวเองอีกต่อไป แต่ต่อมา ผ่านการพิพากษาจากพระวจนะของพระเจ้า เธอก็ตระหนักว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความกระตือรือร้นในหน้าที่ของเธอก็คือความต้องการพระพร เธอจึงเต็มไปด้วยความเสียใจ ท่าทีของเธอที่มีต่อการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไร?

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger