วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "พวกเราวาสนาดีที่ได้พบกับการเสด็จมาของพระเจ้า" เพลงสรรเสริญพระเจ้า

วันที่ 30 เดือน 03 ปี 2024

วันนี้พวกเราพบพระเจ้า

ได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระองค์

พวกเราได้รู้จักพระเจ้าในเนื้อหนัง ช่างสัมพันธ์กับชีวิตจริงยิ่งนัก

พวกเราได้เห็นพระราชกิจของพระเจ้า น่าทึ่งและน่าอัศจรรย์

ชีวิตพวกเราในแต่ละวันไม่สูญเปล่า

ช่างล้ำค่านักที่ได้รับความจริงและชีวิต

พวกเราเข้าใจความล้ำลึกของชีวิต

เท้าของพวกเราอยู่บนเส้นทางที่สว่างที่สุดของชีวิต

ทุกอย่างชัดเจนสำหรับพวกเรา ไม่ต้องค้นหาอีกต่อไป

พระเจ้า พวกเราจะรักพระองค์เสมออย่างไม่เสียใจเลย

พวกเราได้รับความจริง ทางแห่งชีวิตนิรันดร์

ชีวิตของพวกเราไม่สูญเปล่า ไม่สูญเปล่า

ชีวิตของพวกเราไม่สูญเปล่า ชีวิตของพวกเราไม่สูญเปล่า

ชีวิตแห่งการรักพระเจ้า เปี่ยมความหมายไม่ว่างเปล่า

พวกเราลุล่วงหน้าที่ของพวกเราในการเป็นคำพยานต่อพระองค์

พวกเราได้รับความเห็นชอบของพระเจ้า

รับความรอดของพระองค์

พวกเราไม่ดำรงชีพอย่างสูญเปล่า

ชีวิตพวกเรามั่งคั่งและสมบูรณ์

พระเจ้า พวกเราจะรักพระองค์เสมออย่างไม่เสียใจเลย

พวกเราได้รับความจริง ทางแห่งชีวิตนิรันดร์

ชีวิตของพวกเราไม่สูญเปล่า ไม่สูญเปล่า

ชีวิตของพวกเราไม่สูญเปล่า ชีวิตของพวกเราไม่สูญเปล่า

ใครเล่าสามารถได้รับการอวยพรมากกว่าพวกเรา?

โชคลาภเคยยิ้มแย้มได้อย่างอุดม

และไพศาลมากมายปานนี้หรือ?

พระเจ้าทรงมอบให้พวกเรามากมายกว่าสิ่งใด

ที่พระองค์ทรงมอบให้ในยุคที่ผ่านมา

พวกเราต้องอยู่เพื่อพระเจ้าผู้ทรงยกย่องเชิดชูเธอและฉัน

พวกเราควรมอบคืนความรักทั้งหมดของพระองค์

ที่ทรงหลั่งรินรดพวกเรา

พระเจ้า พวกเราจะรักพระองค์เสมออย่างไม่เสียใจเลย

พวกเราได้รับความจริง ทางแห่งชีวิตนิรันดร์

ชีวิตของพวกเราไม่สูญเปล่า ไม่สูญเปล่า

ชีวิตของพวกเราไม่สูญเปล่า ชีวิตของพวกเราไม่สูญเปล่า

พระเจ้า พวกเราจะรักพระองค์เสมออย่างไม่เสียใจเลย

พวกเราได้รับความจริง ทางแห่งชีวิตนิรันดร์

ชีวิตของพวกเราไม่สูญเปล่า ไม่สูญเปล่า

ชีวิตของพวกเราไม่สูญเปล่า ชีวิตของพวกเราไม่สูญเปล่า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger