คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ความเชื่อ: แหล่งกำเนิดของความเข้มแข็ง" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 29 เดือน 07 ปี 2022

ตัวละครหลัก เป็นคริสเตียนจากประเทศพม่าที่ยอมรับพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ​ฤทธิ์​ทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ศิษยาภิบาลพยายามเข้ามาแทรกแซงความเชื่อใหม่ของเขา เผยแพร่ข่าวลือและคำโกหก นำภรรยาและแม่ของเขาให้ต่อต้านการที่เขาเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ​ฤทธิ์​ ภรรยาของเขาถึงกับพยายามกดดันเขาด้วยการขู่ว่าจะหย่า การสู้ฝ่าฟันกับครอบครัวทำให้เขารู้สึกเป็นทุกข์และอ่อนแอ ทั้งยังตำหนิพระเจ้าที่ไม่ทรงรักษาความปรองดองในครอบครัวของเขาไว้ แต่ผ่านการนำและการให้ความรู้แจ้งจากพระวจนะของพระเจ้า เขาก็ตระหนักถึงข้อผิดพลาดในแนวคิดของตนเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้า และได้รับความแข็งแกร่งที่จะยืนหยัดเป็นพยาน ในที่สุด ภรรยาและแม่ของเขาก็ต่างยอมรับพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ​ฤทธิ์​ อีกทั้งได้รับปัญญาแยกแยะเรื่องพฤติกรรมของศิษยาภิบาลด้วย

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger