เพลงคริสเตียน | "มวลมนุษย์ทั้งปวงควรนมัสการพระเจ้า"

วันที่ 23 เดือน 12 ปี 2020

การเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของการเชื่อในพระองค์เพื่อให้ได้รับการช่วยให้รอดเพียงอย่างเดียว

และก็ยิ่งไม่ใช่เรื่องของการเป็นคนดีด้วยซ้ำ

การนั้นยังไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการได้มาครองสภาพเหมือนของมนุษย์เท่านั้นอีกด้วย

การนั้นยังไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการได้มาครองสภาพเหมือนของมนุษย์เท่านั้นอีกด้วย

แท้ที่จริงแล้ว ผู้คนไม่ควรใช้ทรรศนะที่ว่าความเชื่อ

เป็นแค่การเชื่อว่ามีพระเจ้าพระองค์หนึ่ง

และว่าพระองค์นั้นทรงเป็นความจริง เป็นหนทาง​ เป็นชีวิตและไม่มีสิ่งใดมากไปกว่านั้นแล้ว

แท้ที่จริงแล้ว ผู้คนไม่ควรใช้ทรรศนะที่ว่าความเชื่อ

เป็นแค่การเชื่อว่ามีพระเจ้าพระองค์หนึ่ง

และว่าพระองค์นั้นทรงเป็นความจริง เป็นหนทางเป็นชีวิต และไม่มีสิ่งใดมากไปกว่านั้นแล้ว

อีกทั้งความเชื่อยังไม่ได้หมายเพียงแค่ให้เจ้ายอมรับพระเจ้า

และเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นองค์ผู้ปกครองเหนือทุกสรรพสิ่งเท่านั้น

ว่าพระองค์ทรงเปี่ยมมหิทธิฤทธิ์ว่าพระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งในพิภพ

และว่าพระองค์ทรงพระเอกลักษณ์และทรงสูงสุด

ความเชื่อไม่ใช่แค่เรื่องของการเชื่อในข้อเท็จจริงนี้

น้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือว่าการเป็นอยู่และหัวใจทั้งหมดของเจ้า

ควรจะถูกมอบให้แด่พระองค์และนบนอบต่อพระองค์—

นั่นก็คือ เจ้าควรจะติดตามพระเจ้า เปิดโอกาสให้พระเจ้าทรงใช้ประโยชน์จากตัวเจ้า

และมีความสุขในการทำงานปรนนิบัติพระองค์

สิ่งใดก็ตามที่เจ้าสามารถทำเพื่อพระองค์ได้เจ้าก็ควรทำ

นั่นไม่ได้หมายความว่ามีเพียงบรรดาผู้ที่พระเจ้าได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้า

และได้ทรงเลือกสรรไว้แล้วเท่านั้นที่ควรจะเชื่อในพระองค์

ข้อเท็จจริงก็คือว่า มวลมนุษย์ทั้งปวงควรนมัสการพระเจ้า ใส่ใจพระองค์และเชื่อฟังพระองค์

เพราะมวลมนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า

นั่นไม่ได้หมายความว่ามีเพียงบรรดาผู้ที่พระเจ้าได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้า

และได้ทรงเลือกสรรไว้แล้วเท่านั้นที่ควรจะเชื่อในพระองค์

ข้อเท็จจริงก็คือว่า มวลมนุษย์ทั้งปวงควรนมัสการพระเจ้า ใส่ใจพระองค์และเชื่อฟังพระองค์

เพราะมวลมนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า

นั่นไม่ได้หมายความว่ามีเพียงบรรดาผู้ที่พระเจ้าได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้า

และได้ทรงเลือกสรรไว้แล้วเท่านั้นที่ควรจะเชื่อในพระองค์

ข้อเท็จจริงก็คือว่า มวลมนุษย์ทั้งปวงควรนมัสการพระเจ้า ใส่ใจพระองค์และเชื่อฟังพระองค์

เพราะมวลมนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า

นั่นไม่ได้หมายความว่ามีเพียงบรรดาผู้ที่พระเจ้าได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้า

และได้ทรงเลือกสรรไว้แล้วเท่านั้นที่ควรจะเชื่อในพระองค์

ข้อเท็จจริงก็คือว่า มวลมนุษย์ทั้งปวงควรนมัสการพระเจ้า ใส่ใจพระองค์และเชื่อฟังพระองค์

เพราะมวลมนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า

เพราะมวลมนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger