เพลงคริสเตียน | "ไม่มีพลังอำนาจใดสามารถขวางสิ่งที่พระเจ้าทรงหวังจะสัมฤทธิ์ผล"

วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2021

Intro

ไม่มีประเทศแห่งใด หรือพลังอำนาจไหนก็ตาม

สามารถขวางสิ่งที่พระเจ้าทรงหวังจะสัมฤทธิ์ผล

Verse 1

วันนี้พระเจ้าได้กลับมายังโลกเพื่อที่จะทรงราชกิจ

จุดแรกที่ทรงงานคือแหล่งชุมนุมใหญ่

ของผู้ปกครองจอมเผด็จการ

นั่นคือประเทศจีนป้อมปราการแข็งแรงที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า

พระองค์ทรงได้ผู้คนมากลุ่มหนึ่ง

ด้วยพระปัญญา และพระฤทธานุภาพ

แต่ระหว่างนี้ทรงถูกตามล่า

ทุก ๆ ทางโดยกลุ่มปกครองของจีน

ทรงทนทุกข์ทรมาน

ไม่มีที่ให้พระองค์ทรงพำนักพักพิง

แม้จะทรงต้องลำบากเพียงใด พบอุปสรรคกีดขวางเท่าไหร่

ยังคงทรงราชกิจที่ตั้งพระทัย

ทรงดำรัสพระสุรเสียง เผยแพร่ข่าวประเสริฐ

Verse 2

ไม่มีใครที่สามารถหยั่งลึกถึง

ความทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้า

ในประเทศจีนที่เป็นประเทศหนึ่งซึ่งถือว่าพระเจ้าเป็นศัตรู

แต่พระเจ้านั้นกลับไม่เคยหยุดการทรงพระราชกิจ

จึงมีผู้คนมากขึ้นที่ยอมรับราชกิจและวจนะพระองค์

เพราะพระเจ้าทรงทำทุกวิถีทาง

เพื่อช่วยมวลมนุษย์ทุกคนให้รอด

ทรงทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยมวลมนุษย์ทุกคนให้รอดทุก ๆ คน

Chorus

ไม่มีประเทศแห่งใด หรือพลังอำนาจไหนก็ตาม

สามารถขวางสิ่งที่พระเจ้าทรงหวังจะสัมฤทธิ์ผล

บรรดาผู้ที่ขัดขวางพระราชกิจและต่อต้านพระวจนะ

ก่อกวนแผนการพระองค์ให้เสียไป

จะต้องถูกพระเจ้าลงโทษแน่นอน

Verse 3

ผู้ใดที่ท้าทายพระราชกิจพระเจ้า

นั้นจะต้องโดนส่งไปลงนรกโลกันต์

ประเทศใดที่ท้าทายพระราชกิจพระเจ้า

จะหลีกไม่พ้นที่ต้องโดนทำลาย

ชนชาติใดก็ตามที่ลุกขึ้นมาต่อต้านราชกิจ

จะต้องถูกกวาดล้างให้พ้นแผ่นดินโลกแห่งนี้

และต้องถึงกาลดับสูญ

Chorus

ไม่มีประเทศแห่งใด หรือพลังอำนาจไหนก็ตาม

สามารถขวางสิ่งที่พระเจ้าทรงหวังจะสัมฤทธิ์ผล

บรรดาผู้ที่ขัดขวางพระราชกิจและต่อต้านพระวจนะ

ก่อกวนแผนการพระองค์ให้เสียไป

จะต้องถูกพระเจ้าลงโทษแน่นอน

Chorus

ไม่มีประเทศแห่งใด หรือพลังอำนาจไหนก็ตาม

สามารถขวางสิ่งที่พระเจ้าทรงหวังจะสัมฤทธิ์ผล

บรรดาผู้ที่ขัดขวางพระราชกิจและต่อต้านพระวจนะ

ก่อกวนแผนการพระองค์ให้เสียไป

จะต้องถูกพระเจ้าลงโทษแน่นอน

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger