วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "ความรักของพระเจ้านำพวกเรามาชิดใกล้"

วันที่ 09 เดือน 05 ปี 2024

I

แม้จะถูกแยกจากกันด้วยทะเลและภูผา

พวกเราก็คือผู้คนเดียวกัน ไร้พรหมแดนระหว่างพวกเรา

ด้วยสีผิวที่ต่างกันและภาษาพูดที่ต่างกัน

เพราะพระวจนะขององค์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเรียกหาพวกเรา

พวกเราจึงถูกยกขึ้นต่อเบื้องพระบัลลังก์ของพระเจ้า

พวกเราจึงถูกยกขึ้นต่อเบื้องพระบัลลังก์ของพระเจ้า

ที่นี่มีผู้สูงอายุที่ผมขาวโพลนไปหมด

และคนหนุ่มสาวเช่นกัน ช่างเปล่งปลั่งและสดใสยิ่งนัก

มือจับจูงกัน ไหล่สัมผัสไหล่

พวกเราเดินหน้าผ่านลมและฝนไปด้วยกัน

เป็นกำลังใจให้กันในยามลำบาก

ด้วยจิตใจอันเป็นหนึ่งเดียว พวกเราบรรลุหน้าที่ของพวกเรา

หัวใจของพวกเราเชื่อมโยงกัน พวกเราคือคนรู้ใจในชีวิต

ความรักและพระวจนะของพระเจ้านำพาพวกเราให้มาชิดใกล้

ความรักและพระวจนะของพระเจ้านำพาพวกเราให้มาชิดใกล้

II

พระวจนะของพระเจ้าคือน้ำพุแห่งน้ำที่ไหลอยู่

เพลิดเพลินกับพระวจนะเหล่านั้น

หัวใจพวกเราอิ่มด้วยความหวาน

การตีสอนและการพิพากษาแห่งพระวจนะของพระองค์

ชำระอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของพวกเราให้บริสุทธิ์

การตีสอนและการพิพากษาแห่งพระวจนะของพระองค์

ชำระอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของพวกเราให้บริสุทธิ์

III

โดยการถูกตัดแต่งเท่านั้น

พวกเราจึงใช้ชีวิตตามสภาพเสมือนของมนุษย์

พวกเราเกื้อหนุนกันในความอ่อนแอและความคิดลบ

พวกเรายืนหยัดด้วยกันในความลำบาก

พวกเราเอาชนะซาตาน ตั้งมั่นเป็นพยาน

พระวจนะของพระเจ้าหนุนใจพวกเรา

พวกเราเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอ

แม้จะมีความเจ็บปวด บทดทดสอบ

นี่ก็ทำให้ความเชื่อของพวกเราเพียบพร้อม

พวกเรารู้จักความชอบธรรมและความงดงามของพระเจ้า

พวกเรามีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยในการดำเนินชีวิต

พวกเรามาดำรงชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

กับพระเจ้าเท่านั้นที่มีความรัก

ด้วยความรักเท่านั้นจึงเป็นครอบครัว

ทุกคนที่รักพระเจ้าคือครอบครัวเดียวกัน

พวกเรามาใกล้ชิดกันในความรักของพระเจ้า

พระวจนะของพระเจ้าอยู่กับพวกเราขณะที่พวกเราเติบโต

อาศัยอยู่ในอาณาจักรอันสวยงาม

พวกเรานมัสการองค์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ชั่วกาลนาน

พวกเรานมัสการองค์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ชั่วกาลนาน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger