MV เพลงคริสเตียน | "พระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้รับการเป็นพยานในทุกชนชาติของโลก"

วันที่ 25 เดือน 11 ปี 2020

ตั้งแต่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ราชาแห่งอาณาจักรทรงได้รับการเป็นพยาน

ขอบเขตแห่งแผนการบริหารจัดการ

ได้เปิดเผยคลี่คลายทั่วจักรวาล

การทรงปรากฏได้รับการเป็นพยาน ไม่เพียงในประเทศจีน

แต่ในทั่วทุกดินแดน

ผู้คนร้องเรียกพระนามบริสุทธิ์นี้

แสวงหาการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าในทุกวิถีทาง

เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า

ร่วมกันรับใช้พระองค์ในคริสตจักร

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงงานน่าอัศจรรย์

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ราชาแห่งอาณาจักร ทรงได้รับการเป็นพยาน

แท้จริงพระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ได้รับการเป็นพยานทุกชนชาติและดินแดน

เหล่าภาษาของชนชาติต่าง ๆ

มีความแตกต่างหลากหลาย

แต่มีพระวิญญาณเพียงหนึ่งเดียวประสานเชื่อมโยงคริสตจักรทั้งหลาย

ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าแน่นอน ไร้ซึ่งความแตกต่าง

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงร้องเรียกปลุกผู้คน

นี่คือพระสุรเสียงแห่งความปรานี

ทุกคนร้องเรียกนามพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

พวกเขาทั้งสรรเสริญและร่วมกันร้องเพลง

พระกิจพระวิญญาณไม่นอกลู่นอกทาง

ทุกคนก้าวเดินอย่างมั่นคง ไปตามทางที่ถูกที่ควร

พวกเขาไม่เปลี่ยนใจเลย

ความอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นมากมาย

ยากที่คนจะนึกฝัน และไม่อาจที่จะคาดเดา

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ราชาแห่งอาณาจักร

ทรงได้รับการเป็นพยาน

แท้จริงพระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ได้รับการเป็นพยานทุกชนชาติและดินแดน

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

คือราชาแห่งชีวิตในจักรวาล

ประทับบนพระบัลลังก์อันเรืองรอง

และทรงพิพากษาโลกาทั้งมวล

ทรงครองอำนาจ และปกครองชนชาติทั้งปวง

คนทั้งมวลคุกเข่าลง

ภาวนาต่อพระองค์ เข้าใกล้ชิดพระองค์

ไม่ว่าเจ้าเชื่อในพระเจ้ามานานแค่ไหน

ไม่ว่าสถานะเจ้าสูงเพียงใด มีความอาวุโสมากเพียงใด

หากในใจเจ้าขัดแย้งต่อพระเจ้าเจ้าต้องถูกพระองค์พิพากษา

หมอบราบเฉพาะพระพักตร์ เจ้าส่งเสียงวิงวอนเจ็บปวด

นี่คือการได้รับผลของการกระทำ

เสียงร้องคร่ำครวญคือความทรมาน

อยู่ภายในบึงไฟและกำมะถัน

นี่คือเสียงร้องเพราะถูกสั่งสอน ด้วยคทาเหล็กของพระเจ้า

นี่คือการพิพากษาหน้าพระที่นั่งของพระคริสต์

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ราชาแห่งอาณาจักร ทรงได้รับการเป็นพยาน

แท้จริงพระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ได้รับการเป็นพยานทุกชนชาติและดินแดน

แท้จริงพระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ได้รับการเป็นพยานทุกชนชาติและดินแดน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger