บท อ่าน พระ วร สาร

สื่อที่เกี่ยวข้อง 5 รายการ

ในที่สุดฉันก็พบเส้นทางสู่การชำระให้บริสุทธิ์

โดย Chen Liang, สหรัฐอเมริกาผมเกิดมาในครอบครัวคาทอลิค และตอนอายุ 13 ผมศึกษาบัญญัติสิบประการและได้รับบัพติศมา หลังจากนั้น ผมก็ตกลงใจมาเป็นนักบวชเพื่อรับใช้พระเจ้า เพื่อการนั้น ผมเข้าโรงเรียนสอนศาสนาตอนอายุ 22 ซึ่งเป็นที่ท…

วันที่ 10 เดือน 01 ปี 2021

การทำงานหนักทำให้เราได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์หรือไม่

โดย Sheila, เคนยาฉันเกิดในครอบครัวคาทอลิกค่ะ บาทหลวงของเราพูดเสมอว่า เราควรติดตามพระบัญญัติของพระเจ้า มอบความรักให้แก่กัน เข้าพิธีมิสซา และทำความดี เขาบอกว่าผู้คนที่ทำสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่เป็นผู้เชื่อที่มีใจศรัทธา และเ…

วันที่ 10 เดือน 01 ปี 2021

1. นิกายโรมันคาทอลิกที่พวกเราเชื่อกันนั้นได้ถูกส่งต่อมาจากเหล่าอัครทูต และเก่าแก่ดั้งเดิมที่สุดในบรรดาศาสนาทั้งหมด  คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นของศาสนาคริสต์ และศาสนาคริสต์เป็นหน่อแขนงหนึ่งของนิกายโรมันคาทอลิก  หากพวกเราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พวกเราจะไม่ใช่กำลังเปลี่ยนไปสู่ศาสนาคริสต์หรอกหรือ?  และในการทำเช่นนั้นเราจะไม่ใช่กำลังหันหลังให้กับพระเจ้าหรอกหรือ?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง“แกะอื่นที่ไม่ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่ แกะพวกนั้นเราก็ต้องพามาด้วย และแกะพวกนั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว” (ยอห์น 10:16)พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องมี…

วันที่ 14 เดือน 09 ปี 2020

3. ผู้เชื่อชาวคาทอลิกฟังพวกปุโรหิต พวกปุโรหิตฟังบิชอป และเหล่าบิชอปฟังสันตะปาปา  ไม่สำคัญว่าพวกคุณสามัคคีธรรมเรื่องพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อย่างดีเพียงใด พวกเราไม่สามารถยอมรับการเสด็จมาถึงขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ เว้นเสียแต่ว่าสันตะปาปาและเหล่าปุโรหิตประกาศแจ้ง—พวกเราชาวคาทอลิกฟังปุโรหิตและสันตะปาปา

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง“เราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์” (กิจการ 5:29)“แต่ประชาชนก็ไม่ได้หันมาหาพระองค์ผู้ทรงตีพวกเขา และไม่ได้แสวงหาพระยาห์เวห์จอมทัพ พระยาห์เวห์จึงทรงตัดหัวและตัดหางของอิสราเอลออก ท…

วันที่ 14 เดือน 09 ปี 2020

26. เปิดประตูสู่หัวใจของฉันและต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

โดยหยงหย่วน สหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนปี ค.ศ. 1982 ครอบครัวของเราอพยพไปยังประเทศสหรัฐอเมริกากันทั้งครอบครัว  เราทุกคนได้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาตั้งแต่รุ่นคุณตาของฉัน ดังนั้นเราจึงได้พบคริสตจักรจีนแห่งหนึ…

วันที่ 04 เดือน 06 ปี 2020

ติดต่อเราผ่าน Messenger