ละครสั้นคริสเตียน | "แค่ความคิดฝัน"

วันที่ 29 เดือน 09 ปี 2020

หลี่หมิงเต้าเป็นผู้ประกาศคนหนึ่งในคริสตจักรบ้าน เขาได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาหลายปี และได้ติดตามตัวอย่างของเปาโลเสมอ โดยมุ่งเน้นที่การประกาศ งาน การทนทุกข์ และการจ่ายราคา เขาเชื่อว่า "ตราบที่คนเราตรากตรำและทำงาน คนเราย่อมสามารถเข้าสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ ได้รับการประทานบำเหน็จ และได้รับมงกุฎ" แต่ทว่าในการพบปะครั้งหนึ่งกับบรรดาเพื่อนร่วมงานของเขา บราเธอร์จางหยิบยกข้อกังขาเกี่ยวกับทรรศนะนี้ขึ้นมาพูด ด้วยความรู้สึกไม่เชื่อมั่น หลี่หมิงเต้าจึงกลับไปบ้าน และหลังจากที่ทำการศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์แล้วก็ทำการโต้วาทีกับบราเธอร์จางอย่างคร่ำเคร่ง […] การตรากตรำและการทำงานเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือ? ในท้ายที่สุดแล้ว การไล่ตามเสาะหาแบบนี้เปิดโอกาสให้คนเราได้รับการยกชูขึ้นและเข้าสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์หรือ? เชิญรับชมละครสั้นแค่ความคิดฝันเพื่อพบคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger