MV เพลงคริสเตียน | "เจ้าเต็มใจที่จะมอบความรักในหัวใจของเจ้าแด่พระเจ้าหรือไม่?"

วันที่ 23 เดือน 11 ปี 2020

หากผู้คนไม่ไล่ตามเสาะหาเป้าหมายใดๆเมื่อพวกเขาเชื่อในพระเจ้า

เช่นนั้นแล้วชีวิตของพวกเขาก็คงจะไร้ประโยชน์

และเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องตาย

พวกเขาจะมองเห็นแต่เพียงท้องฟ้าสีครามและผืนดินที่เต็มไปด้วยฝุ่น

นั่นคือชีวิตที่มีความหมายหรือ?

หากเจ้าสามารถทำให้ข้อพึงประสงค์ทั้งหลายของพระเจ้าลุล่วงขณะที่เจ้ากำลังใช้ชีวิต

นี่ไม่ใช่สิ่งที่งดงามหรอกหรือ?

เหตุใดเจ้าจึงนำแต่ปัญหามาให้กับตัวเจ้าเองอยู่เสมอ?

ในคำสาบานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าของเรามีแต่คำสัญญาจากหัวใจของเราเท่านั้น

เราปรารถนาเพียงแค่ได้ชูใจพระเจ้าที่เรารักด้วยหัวใจของเรา

เพื่อที่พระวิญญาณของพระองค์ในสวรรค์อาจได้รับการนำความชูใจมาให้

หัวใจอาจมีคุณค่า แต่ทว่าความรักล้ำค่ากว่ามาก

เราคงจะมอบความรักที่ล้ำค่าที่สุดในหัวใจของเราแด่พระเจ้า

เพื่อที่พระองค์อาจจะได้ทรงชื่นชมสิ่งที่สวยงามที่สุดที่เรามี

และเพื่อที่พระองค์อาจจะทรงอิ่มเอมใจด้วยความรักที่เรามอบถวายแด่พระองค์

เจ้าเต็มใจที่จะมอบความรักของเจ้าแด่พระเจ้าเพื่อให้พระองค์ได้ทรงชื่นชมหรือไม่?

เจ้าเต็มใจที่จะทำให้การนี้เป็นทุนของการดำรงอยู่ของเจ้าหรือไม่?

เจ้าเต็มใจที่จะทำให้การนี้เป็นทุนของการดำรงอยู่ของเจ้าหรือไม่?

ในประสบการณ์ของเรา

เราได้มองเห็นว่ายิ่งเรามอบความรักแด่พระเจ้ามากเท่าใด

เราก็ยิ่งพบความชื่นบานยินดีในการใช้ชีวิตมากขึ้นเท่านั้น

ยิ่งกว่านั้น กำลังของเราไม่มีขีดจำกัด

และเรายินดีมอบถวายร่างกายและจิตใจของเราทั้งหมด

และเรามีความรู้สึกอยู่เนืองนิตย์ว่าเราไม่อาจสามารถรักพระเจ้าได้เพียงพอ

หากเจ้าปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะรักพระเจ้า

เจ้าจะมีความรักที่มากกว่าที่จะมอบตอบคืนแด่พระองค์เสมอ—

และหากเป็นกรณีนั้น จะมีบุคคลหรือสิ่งใดเล่าที่จะสามารถ

ยืนกั้นขวางทางแห่งความรักของเจ้าที่มีต่อพระเจ้าได้?

พระเจ้าทรงทะนุถนอมความรักของมนุษย์ทุกคน

พระพรของพระองค์เพิ่มเป็นทวีคูณต่อทุกคนที่รักพระองค์

ด้วยว่าความรักของมนุษย์หาได้ยากยิ่งและมีเพียงเล็กน้อยมาก

พระเจ้าทรงทะนุถนอมความรักของมนุษย์ทุกคน

พระพรของพระองค์เพิ่มเป็นทวีคูณต่อทุกคนที่รักพระองค์

ด้วยว่าความรักของมนุษย์หาได้ยากยิ่งและมีเพียงเล็กน้อยมาก

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger