คำพยานชีวิตคริสเตียน | "เหตุใดการรับฟังคำแนะนำจึงยากนัก?"

วันที่ 24 เดือน 02 ปี 2023

ในหน้าที่คุณ เวลาใครชี้ปัญหา หรือมีข้อเสนอแนะ คุณตอบกลับอย่างไร? เหตุใดบางครั้งจึงคุณไม่ยอมรับ แม้รู้ว่าสิ่งนั้นสอดคล้องกับความจริง? ทำไมเถียงกลับและต่อต้าน? อุปนิสัยเสื่อมทรามใดที่ขับให้คุณทำเช่นนี้? คุณควรแสวงหาความจริงเพื่อแก้เรื่องนี้อย่างไร? เชิญหาคำตอบในวิดีโอนี้

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger