คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ใครขัดขวางไม่ให้ฉันเข้าสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์"

309 |วันที่ 31 เดือน 03 ปี 2021

มิเชลเป็นชาวคาทอลิกเคร่งศรัทธาซึ่งไม่เคยรู้สึกว่าได้รับการบำรุงเลี้ยงทางด้านจิตวิญญาณเลย เธอสำรวจค้นหาพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปทุกหนแห่ง จนกระทั่งวันหนึ่งเธอพบเว็บไซต์ของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และลงเอยด้วยการดูภาพยนตร์ข่าวประเสริฐทางออนไลน์มากมายของคริสตจักร โดยผ่านทางการดูภาพยนตร์เหล่านี้ เธอระลึกได้ว่า พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระสุรเสียงของพระเจ้า และกลายเป็นแน่ใจว่า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา อย่างไรก็ตาม ทันทีที่พ่อและลูกพี่ลูกน้องของเธอซึ่งเป็นคริสตชน และเป็นผู้อาวุโสและศาสนบริกรตามลำดับ รู้เรื่องความเชื่อของเธอ เธอต้องประหลาดใจที่พวกเขาลองพยายามที่จะขัดขวางและรังควานเธอครั้งแล้วครั้งเล่า และถึงขั้นร่วมมือกับศาสนบริกรคนอื่นๆ ต่อต้านเธอ พ่อของมิเชลถึงขั้นข่มขู่ว่าจะตัดพ่อตัดลูกกับเธอ ในความพยายามที่จะบังคับเธอให้ล้มเลิกความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของเธอ เมื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการสู้รบฝ่ายจิตวิญญาณนี้ เธอพึ่งพาพระเจ้าและพึ่งพิงความจริงเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร เพื่อเอาชนะการทดลองของซาตานและการโจมตีเธอของมัน ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเป็นการยืนหยัดเป็นพยาน? ดูวิดีโอนี้เพื่อค้นหาคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก