ประสบการณ์ของคริสเตียน | "ใครบอกว่าอุปนิสัยที่หยิ่งยโสไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้"

ประสบการณ์ของคริสเตียน | "ใครบอกว่าอุปนิสัยที่หยิ่งยโสไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้"

152 |วันที่ 13 เดือน 09 ปี 2020

ตัวละครหลัก ผู้นำคริสตจักรคนหนึ่งซึ่งมีขีดความสามารถที่เมื่อเทียบไปแล้วถือว่าดี ผู้ซึ่งสัมฤทธิ์ผลลัพธ์บางอย่างในงานเพื่อคริสตจักรของเธอ ได้กลับกลายเป็นโอหังและมองตัวเองชอบธรรมเสมอมากเกินไป เธอคิดว่า เธอนั้นถูกในทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอพูด และว่าเธอมีทรรศนะที่เปี่ยมความรู้ความเข้าใจเชิงลึก เธอมีความยากลำบากในการยอมรับข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานของเธอ และการกระทำแบบเล่นอยู่ฝ่ายเดียวของเธอได้จบลงตรงที่ทำให้งานของคริสตจักรต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยผ่านทางการถูกตัดแต่งและจัดการ กับพิพากษาและเปิดเผยโดยพระวจนะของพระเจ้า เธอจึงทั้งระลึกได้และเกลียดอุปนิสัยอันโอหังของเธอ ด้วยการทำให้หน้าที่ของเธอลุล่วงร่วมไปกับพี่น้องชายหญิงนับแต่นั้นมา เธอจึงกลายมามีความสามารถที่จะปล่อยมือจากตัวเธอเองเพื่อที่จะแสวงหาความจริง ยอมรับข้อเสนอแนะของผู้อื่นมาปฏิบัติ และไม่โอหังหรือเห็นตัวเองชอบธรรมเสมอเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก