ชุดคำเทศนา: การแสวงหาความเชื่อที่แท้จริง ใครคือพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว?

วันที่ 14 เดือน 11 ปี 2021

ในโลกปัจจุบันนี้ คนส่วนมากมีความเชื่อบางประเภท คนส่วนมากเชื่อว่ามีพระเจ้า และล้วนแต่เชื่อในพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจพวกเขา ผลลัพธ์ก็คือ ผู้คนจากทุกชนชาติทั่วโลกได้มาเชื่อในพระเจ้าที่มีหลากหลายแตกต่างกันไปหลายร้อยหรือถึงกับหลายพันองค์ มีหลายองค์ขนาดนั้นได้หรือ? ไม่อย่างแน่นอน มีเพียงพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวเท่านั้น ดังนั้นองค์ไหนคือพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่ง และทรงปกครองทุกสิ่ง? ในการแสวงหาความเชื่อที่แท้จริงตอนนี้ พวกเราจะสำรวจเรื่องนี้ด้วยกันเพื่อตระหนักถึงพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger