คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ใครเป็นคนทำลายครอบครัวของเรา?"

วันที่ 15 เดือน 02 ปี 2023

เธอยอมรับงานแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเปี่ยมสุข สามีเธอเชื่อคำโกหกของพรรค และทำทุกวิถีทางเพื่อกดขี่และขวางไม่ให้เธอเชื่อ เขาทำร้ายเธอ ขู่ว่าจะหย่า ถึงกับขู่ว่าจะเตะเธอออกจากบ้าน เมื่อถูกสามียับยั้งครั้งแล้วครั้งเล่า เธอพึ่งพาพระเจ้าเพื่อก้าวผ่านเรื่องนี้อย่างไร? เชิญหาคำตอบในวิดีโอคำพยานเรื่อง "ใครเป็นคนทำลายครอบครัวของเรา?"

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger