หนังคริสเตียน | ทั้งหมดเกี่ยวกับการถกเถียงเรื่อง "พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าหรือไม่" (ฉากเด่น)

วันที่ 21 เดือน 02 ปี 2021

เป็นเวลาสองพันปี โลกศาสนาได้วางใจในสิ่งที่เปาโลพูดไว้เกี่ยวกับการที่พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเชื่อเสมอว่า "พระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้า" และ "พระคัมภีร์เป็นตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้า" แนวคิดเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่? วิดีโอนี้จะเผยคำตอบแก่ท่าน!

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger