เพลงคริสเตียน | "สิ่งที่หนุ่มสาวต้องไล่ตามเสาะหา"

วันที่ 12 เดือน 07 ปี 2023

Verse 1

การมองคนอย่างอคติหลอกลวง

ไม่ใช่สิ่งที่หนุ่มสาวควรมี

หนทางน่ากลัวและทำลายล้าง

ไม่ใช่สิ่งที่หนุ่มสาวควรทำ

พวกเขาควรมีความทะเยอะทะยาน

กระตือรือร้นดิ้นรนเพื่อก้าวหน้า

ไม่ท้อแท้กับอนาคตวันข้างหน้า

เชื่อมั่นในชีวิตและอนาคต

Chorus

หนุ่มสาวควรแน่วแน่ในวิจารณญาณ

แสวงหาความยุติธรรมความจริง

ไล่ตามเสาะหาทุกสิ่งที่สวยงาม

ได้รับความเป็นจริงของสิ่งบวกทั้งหลาย

จงมีความรับผิดชอบต่อชีวิต

เจ้าต้องไม่ใช้ชีวิตไม่จริงจัง

เจ้าต้องใส่ใจชีวิตเจ้า

Verse 2

หนุ่มสาวควรเพียรในเส้นทางแห่งความจริง

ฉะนั้นจึงใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้า

ไม่ควรขาดซึ่งความจริง

หรือซ่อนความหลอกลวงความไม่ชอบธรรม

พวกเขาควรตั้งมั่นอย่างเหมาะสม

ไม่ควรไปตามกระแสผู้คน

ควรกล้าที่จะพลีอุทิศ

ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความจริง

Chorus

หนุ่มสาวควรแน่วแน่ในวิจารณญาณ

แสวงหาความยุติธรรมความจริง

ไล่ตามเสาะหาทุกสิ่งที่สวยงาม

ได้รับความเป็นจริงของสิ่งบวกทั้งหลาย

จงมีความรับผิดชอบต่อชีวิต

เจ้าต้องไม่ใช้ชีวิตไม่จริงจัง

เจ้าต้องใส่ใจชีวิตเจ้า

Verse 3

คนหนุ่มสาวนั้นไม่ควรยอมแพ้

ให้กับกำลังบังคับแห่งความมืด

ต้องมีความกล้าหาญในการ

เปลี่ยนแปลงความหมายชีวิตตน

คนหนุ่มสาวไม่ควรยอมจำนน

ยอมทนกับความทุกข์ยากเข็ญ

พวกเขาควรที่จะเปิดใจ

อภัยให้กับพี่น้องชายหญิง

Chorus

หนุ่มสาวควรแน่วแน่ในวิจารณญาณ

แสวงหาความยุติธรรมความจริง

ไล่ตามเสาะหาทุกสิ่งที่สวยงาม

ได้รับความเป็นจริงของสิ่งบวกทั้งหลาย

จงมีความรับผิดชอบต่อชีวิต

เจ้าต้องไม่ใช้ชีวิตไม่จริงจัง

เจ้าต้องใส่ใจชีวิตเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger