คำพยานชีวิตคริสเตียน | "เงินทองและสถานะเคยให้อะไรฉันบ้าง?" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 13 เดือน 11 ปี 2022

เธอเกิดในครอบครัวที่บ้านแตกสาแหรกขาด และโหยหาชีวิตอันแสนสุข เธอคิดว่างานหนักจะทำให้เธอมีเงินซื้อความสุขได้ แต่สุดท้าย มันกลับทำให้เธอป่วยติดเตียง หลังจากร้องหาพระเจ้าด้วยความเจ็บปวด และอ่านพระวจนะ เธอก็ได้เข้าใจแหล่งความทุกข์ของมนุษย์ รวมถึงวิธีค้นพบชีวิตอันแสนสุขนั้น

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger