"เสียงเคาะประตู"ฉากเด่น: การปฏิบัติที่สำคัญที่สุดเพื่อต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าคืออะไร?

"เสียงเคาะประตู"ฉากเด่น: การปฏิบัติที่สำคัญที่สุดเพื่อต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าคืออะไร?

279 |วันที่ 10 เดือน 08 ปี 2020

หนังคริสเตียน | "เสียงเคาะประตู"ฉากเด่น: การปฏิบัติที่สำคัญที่สุดเพื่อต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าคืออะไร?

องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า "แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเรา" (ยอห์น 10:27) (© THSV) ยังมีคำเผยพระวจนะตรัสไว้หลายครั้งในวิวรณ์ด้วย "ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณได้ตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย" (© THSV) พระสุรเสียงและพระวจนะของพระวิญญาณคือพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า และแกะของพระเจ้านั่นเองที่จะระลึกรู้พระสุรเสียงของพระเจ้า เช่นนั้นแล้วการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับบรรดาคริสตชนคืออะไรเมื่อพวกเขาต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า?

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้

#การกลับมาของพระเจ้า #ทำนายพระคัมภีร์

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก