การอ่านพระวจนะของพระเจ้า | "การเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ามีความสำคัญมาก"

การอ่านพระวจนะของพระเจ้า | "การเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ามีความสำคัญมาก"

420 |วันที่ 22 เดือน 10 ปี 2020

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก