เพลงคริสเตียน | "การจุติเป็นมนุษย์สองครั้งของพระเจ้าเป็นไปเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด"

วันที่ 02 เดือน 02 ปี 2021

การทรงจุติเป็นมนุษย์สองครั้งของพระเจ้ามี

ขึ้นเพื่อทำให้ซาตานปราชัย

และเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดได้ดีขึ้นด้วย

นั่นเป็นเพราะผู้ที่สามารถกระทำการสู้รบกับซาตานได้คือพระเจ้าเท่านั้น

ไม่ว่าจะเป็นพระวิญญาณของพระเจ้า หรือเป็นเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็นมนุษย์

กล่าวสั้นๆ ได้ว่า บรรดาทูตสวรรค์ไม่สามารถเป็นผู้ที่กำลังทำการสู้รบกับซาตานได้

นับประสาอะไรที่มนุษย์ผู้ซึ่งได้ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามจะสามารถเป็นได้

บรรดาทูตสวรรค์ไร้พลังอำนาจที่จะต่อสู้ในการสู้รบนี้ และมนุษย์ก็ยิ่งไร้สมรรถภาพกว่านั้นเสียอีก

เมื่อเป็นเช่นนี้ หากพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทรงพระราชกิจกับชีวิตของมนุษย์

หากพระองค์ทรงปรารถนาที่จะเสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อทรงช่วยมนุษย์ให้รอดโดยพระองค์เอง

เช่นนั้นแล้ว พระองค์ต้องทรงบังเกิดเป็นมนุษย์โดยพระองค์เอง—

นั่นคือ พระองค์ต้องทรงยอมรับเนื้อหนังเข้าไว้โดยพระองค์เอง

และด้วยอัตลักษณ์ในธรรมชาติของพระองค์ กับพระราชกิจที่พระองค์ต้องทรงกระทำ

จึงเสด็จมาท่ามกลางมนุษย์และช่วยมนุษย์ให้รอดโดยพระองค์เอง

หากมิเป็นเช่นนั้น หากว่าเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าหรือมนุษย์ที่ทรงพระราชกิจนี้

เช่นนั้นแล้ว ก็คงจะไม่มีวันได้สิ่งใดมาจากการสู้รบนี้

และมันคงจะไม่มีวันจบสิ้นลง

การสู้รบกับซาตานจึงสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้โดยพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้น

และมันคงแค่เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ที่จะทำการนั้น

หน้าที่ของมนุษย์คือเชื่อฟังและติดตาม

เพราะมนุษย์ไม่มีความสามารถที่จะทำงานซึ่งคล้ายคลึงกับการสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกได้

และยิ่งไปกว่านั้น เขาไม่สามารถที่จะดำเนินงานแห่งการสู้รบกับซาตานจนเสร็จสิ้นได้

เมื่ออยู่ใต้การเป็นผู้นำของพระเจ้าเท่านั้นเมื่ออยู่ใต้การเป็นผู้นำของพระเจ้าเท่านั้น

โดยผ่านทางนี้ ซาตานจะพบกับความพ่ายแพ้แน่นอนมวลมนุษย์ทำได้เพียงเท่านี้ ทำได้เพียงเท่านี้

ทุกครั้งที่การสู้รบครั้งใหม่ เริ่มขึ้นมา

ทุกครั้งที่งานแห่งยุคใหม่เริ่มอีกครา

พระเจ้าทรงกิจนั้นด้วยพระองค์เอง

ผ่านกิจนั้นจึงทรงนำยุคทั้งปวง

ทรงเปิดเส้นทางสายใหม่ ให้กับเหล่ามนุษย์ทั้งมวล

การเริ่มต้นแต่ละยุคใหม่ คือการเปิดศึกสู้รบกับซาตานอีกครั้ง

ซึ่งจะพามนุษย์เข้าสู่ดินแดนที่ใหม่ และงดงามยิ่งกว่า

และเข้าสู่ยุคใหม่ ที่พระเจ้าได้ทรงนำทางด้วยพระองค์เอง

การเริ่มต้นแต่ละยุคใหม่ คือการเปิดศึกสู้รบกับซาตานอีกครั้ง

ซึ่งจะพามนุษย์เข้าสู่ดินแดนที่ใหม่ และงดงามยิ่งกว่า

และเข้าสู่ยุคใหม่ ที่พระเจ้าได้ทรงนำทางด้วยพระองค์เอง

และเข้าสู่ยุคใหม่ ที่พระเจ้าได้ทรงนำทางด้วยพระองค์เอง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger