เพลงคริสเตียน | "การทรงปรากฏเป็นมนุษย์สองครั้งทำให้พระราชกิจในเนื้อหนังของพระเจ้าครบบริบูรณ์"

วันที่ 29 เดือน 09 ปี 2021

Intro

ครั้งแรกที่ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ พระเจ้าไม่ลุล่วงราชกิจ

ทรงปฏิบัติเพียงขั้นตอนแรกที่จำเป็นสำหรับพระองค์

ที่จะทำในเนื้อหนัง

Verse 1

ทรงกลับมายังเนื้อหนัง เพื่องานการทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ดำเนินพระชนม์ชีพตามปกติ ตามความเป็นจริงของเนื้อหนัง

เปิดเผยพระวจนะในเนื้อหนังปกติ

สรุปรวมงานการทรงปรากฏเป็นมนุษย์

Pre-chorus

การทรงปรากฏเป็นมนุษย์อีกครั้งนั้นเหมือนครั้งแรกในแก่นแท้

เพียงเป็นจริงและเป็นปกติยิ่งกว่า

Chorus

ด้วยราชกิจพิชิตชัย

ราชกิจในเนื้อหนังของพระเจ้าถึงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ราชกิจแห่งการไถ่นั่นคือ

จุดเริ่มราชกิจการทรงปรากฏเป็นมนุษย์

เนื้อหนังที่ทรงราชกิจพิชิตชัย

จะสัมฤทธิ์ราชกิจการทรงปรากฏเป็นมนุษย์

Verse 2

เนื้อหนังของพระเยซูใช้เป็นเครื่องบูชาล้างบาป

เมื่อทรงโดนพลีสังเวยโดยการถูกตรึงกางเขน

ในเนื้อหนังมนุษย์ปกติ พระเจ้าทรงพิชิตซาตาน

จึงทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจากกางเขน

Verse 3

ด้วยเนื้อหนังครบถ้วนในการทรงปรากฏเป็นมนุษย์ครั้งใหม่

ทรงราชกิจพิชิตชัย และทรงมีชัยเหนือซาตาน

เนื้อหนังปกติเท่านั้นจึงลุล่วงงานนี้

พร้อมกับเป็นคำพยานที่ทรงพลัง

Chorus

ด้วยราชกิจพิชิตชัย

ราชกิจในเนื้อหนังของพระเจ้าถึงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ราชกิจแห่งการไถ่นั่นคือ

จุดเริ่มราชกิจการทรงปรากฏเป็นมนุษย์

เนื้อหนังที่ทรงราชกิจพิชิตชัย

จะสัมฤทธิ์ราชกิจการทรงปรากฏเป็นมนุษย์

Bridge

ในพันธกิจการทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ราชกิจพระวิญญาณได้เป็นจริงในเนื้อหนัง

การพูดนั้นคือหน้าที่ของเนื้อหนัง

และจึงพิชิต เปิดเผย ทำให้คนเพียบพร้อม

และกำจัดมนุษย์ครบถ้วนบริบูรณ์

Chorus

ด้วยราชกิจพิชิตชัย

ราชกิจในเนื้อหนังของพระเจ้าถึงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ราชกิจแห่งการไถ่นั่นคือ

จุดเริ่มราชกิจการทรงปรากฏเป็นมนุษย์

เนื้อหนังที่ทรงราชกิจพิชิตชัย

จะสัมฤทธิ์ราชกิจการทรงปรากฏเป็นมนุษย์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger