ความจริงที่ถูกเปิดโปง | “ความจริงที่ถูกเปิดโปงเบื้องหลังคดีเจ้าหยวน 28 ”

การเปิดเผยความจริง   235  

บทนำ

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movies.html

การเปิดเผยภาพยนตร์ชุดความจริง: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/disclosure-of-the-true-facts-series.html

ละครสั้น: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/short-sketches.html

ความจริงที่ถูกเปิดโปง | “ความจริงที่ถูกเปิดโปงเบื้องหลังคดีเจ้าหยวน 28 ”

ในปีค.ศ. 2014 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนได้กุเหตุการณ์เจาหยวน 5/28 ที่ดังกระฉ่อนในมณฑลซานตงขึ้นมาโดยพลการ เพื่อสร้างฐานความคิดเห็นโดยทั่วไปของสาธารณชนสำหรับการปราบปรามคริสตจักรบ้านต่างๆ ให้สิ้นซากและแพร่ข่าวที่เป็นการเท็จไปทั่วโลกเพื่อกล่าวโทษและทำลายชื่อเสียงของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผลก็คือ คนบางกลุ่มที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดผู้ซึ่งไม่รู้จักความจริงได้ถูกการแพร่ข่าวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนหลอกลวง ในรายการนี้ ข้อสงสัยหลักจำนวนมากซึ่งมุ่งไปที่คดีนี้จะถูกเปิดเผยเพื่อชำแหละคำโกหกของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนทีละเรื่อง และทำให้ข้อเท็จจริงกระจ่างชัดสำหรับคุณ และตีแผ่ความจริงอย่างถึงที่สุดที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เจาหยวนแห่งมณฑลซานตงต่อโลก

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น