เพลงคริสเตียน | "ลำดับความสำคัญสูงสุดของความเชื่อในพระเจ้า"

วันที่ 09 เดือน 07 ปี 2023

Intro

จงพยายามเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทำ

รู้เห็นสรรพสิ่งผ่านวจนะ

โดยยืนอยู่ฝั่งเดียวกับพระองค์

เช่นนี้ มุมมองเจ้าก็จะถูกต้อง

Verse 1

ทุกสิ่งที่เจ้าทำถูกประเมินด้วยการ

ที่เจ้ามีสัมพันธภาพปกติกับพระเจ้าหรือไม่

แม้นสัมพันธภาพกับพระเจ้านั้นปกติ

และเจตนาเจ้าถูกต้อง แล้วก็จงทำ

เพื่อคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพปกติกับพระเจ้า

เจ้าต้องไม่กลัวทนทุกข์กับการสูญเสียใดๆ

Chorus

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้า

ต้องเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์

ทุกคนควรทำเหมือนนี่เป็นงานสำคัญสูงสุด

สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

Verse 2

เจ้าไม่อาจยอมให้ซาตานมีชัยชนะ

มองหาความผิดของเจ้า ทำให้เจ้าน่าหัวเราะ

เจตนาเช่นนั้นคือหมายสำคัญ

ที่สัมพันธภาพกับพระเจ้านั้นเป็นปกติ

นั่นมิใช่เพื่อเนื้อหนังแต่เพื่อจิตวิญญาณสงบ

เพื่อได้รับราชกิจพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้สมดังน้ำพระทัย

Chorus

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้า

ต้องเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์

ทุกคนควรทำเหมือนนี่เป็นงานสำคัญสูงสุด

สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

Verse 3

การเข้าสู่สภาวะที่ถูกต้อง

เจ้าต้องสร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่งกับพระเจ้า

แก้ไขมุมมองความเชื่อในพระเจ้า

เพื่อให้พระเจ้าได้รับเจ้า

เผยดอกผลแห่งพระวจนะในตัวเจ้า

เพื่อให้ทรงเพิ่มความรู้แจ้งเจ้ายิ่งขึ้นไป

เช่นนี้ เจ้าก็จะเข้าสู่ลักษณะที่ถูกต้องกัน

Chorus

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้า

ต้องเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์

ทุกคนควรทำเหมือนนี่เป็นงานสำคัญสูงสุด

สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

Verse 4

จงกินและดื่มพระวจนะแห่งวันนี้ร่ำไป

เข้าสู่วิธีวันนี้ของราชกิจ พระวิญญาณบริสุทธิ์

จงทำตามข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าในปัจจุบัน

อย่าทำตามการปฏิบัติและวิธีที่ผ่านมา

เช่นนี้สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าจะปกติดี

และเจ้าจะอยู่ในครรลองที่ถูกต้องของการเชื่อในพระเจ้า

Chorus

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้า

ต้องเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์

ทุกคนควรทำเหมือนนี่เป็นงานสำคัญสูงสุด

สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger