หนังคริสเตียน | การให้อภัยต่อบาปของพวกเราเป็นตั๋วเข้าสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์จริงหรือ? (ฉากเด่น)

วันที่ 16 เดือน 11 ปี 2020

ผู้คนมากมายในศาสนาคิดว่าพวกเขาได้ยอมรับบาปของพวกเขาและได้กลับใจต่อบาปเหล่านั้นแล้วหลังจากได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นแล้วพวกเขาจึงได้รับการไถ่บาป และได้รับการช่วยให้รอดโดยพระคุณแล้ว เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา พระองค์จะทรงยกพวกเขาขึ้นสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์โดยตรง และพระองค์อาจไม่สามารถทรงพระราชกิจแห่งความรอดได้ ทรรศนะนี้เข้ากันได้กับความเป็นจริงของพระราชกิจของพระเจ้าหรือไม่? วิดีทัศน์นี้จะแสดงให้คุณเห็นคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger