เพลงคริสเตียน | "บรรดาผู้ที่พระเจ้าจะทรงช่วยให้รอดนั้นสำคัญที่สุดในพระหทัยของพระองค์"

วันที่ 21 เดือน 05 ปี 2022

ราชกิจแห่งความรอดนั้นมีนัยสำคัญ

สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดสำหรับพระองค์

ด้วยแผนและน้ำพระทัย มิใช่เพียงความคิดและวจนะ

ทรงทำทุกๆ สิ่งเพื่อมนุษย์ทั้งปวง

โอ้ ราชกิจช่วยมนุษย์ให้รอดนั้นช่างสำคัญ

ทั้งต่อคนและพระองค์เอง

พระเจ้าทรงไม่ว่างเว้น ทรงพยายามมากมาย

ทรงบริหารจัดการราชกิจ ปกครองทุกสิ่ง และทุกคน

ไม่เคยเห็นเช่นนี้มาก่อน จ่ายราคาสูงมากมาย

ในราชกิจพระเจ้าทรงเผยต่อคนทีละนิด

สิ่งที่ทรงเป็น ทรงมี ราคาที่ทรงจ่ายไป

พระปัญญา ฤทธานุภาพ พระอุปนิสัยทั้งปวง

ไม่ว่าราชกิจหนักเพียงใด ไม่ว่ามีอุปสรรคอันใด

ไม่ว่ามนุษย์จะอ่อนแอ และกบฏมากเพียงใด

ไม่อาจหยุดพระเจ้าได้ ไม่มีสิ่งใดยากไป

ไม่มีสิ่งใดยากไป

พระเจ้าทรงใกล้ชิดพวกที่ทรงเลือกสรร

เพื่อการบริหารจัดการ และช่วยให้รอด

ในจักรวาลนี้ ใครอีกหรือที่เคยมี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากเช่นนั้นกับพระเจ้า

ในพระหทัย พวกเขาสำคัญที่สุด

และทรงให้คุณค่าเหนือทุกสิ่ง

ถึงแม้พวกเขาทำร้าย ไม่เชื่อฟังพระเจ้า

ถึงแม้พระองค์ทรงจ่ายราคาสูงลิบเพื่อพวกเขา

แต่ทรงราชกิจไม่รู้เหนื่อย ไม่ร้องทุกข์ ไม่เสียพระทัย

ทรงรู้ว่าสักวันมนุษย์จะซาบซึ้งกับพระวจนะ

พวกเขาจะระลึกได้ว่า

ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และกลับมาเคียงข้างพระองค์

ไม่ว่าราชกิจหนักเพียงใด ไม่ว่ามีอุปสรรคอันใด

ไม่ว่ามนุษย์จะอ่อนแอและกบฏมากเพียงใด

ไม่อาจหยุดพระเจ้าได้ ไม่มีสิ่งใดยากไป

ไม่มีสิ่งใดยากไป

โว โอ่โอ๊ โว้โอ โวโอโอ โอโอโอ โอ่โอ โว โอ่โอ๊ โว้โอ โวโอโอ โอโอโอ โอ่โอ โว โอ่โอ๊ โว้โอ โวโอโอ โอโอโอ โอ่โอ

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger