ทฤษฎีตรีเอกานุภาพสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่?"มีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว" คริสเตียนทอล์คโชว์

วันที่ 27 เดือน 04 ปี 2020

เป็นเวลา 2,000 ปีแล้ว ที่ทฤษฎีเทวนิยมเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพถูกมองว่าเป็นหลักข้อเชื่อพื้นฐานในความเชื่อแบบคริสตชน แต่พระเจ้าทรงเป็นตรีเอกานุภาพจริง ๆ หรือ? ความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ แท้ที่จริงแล้วคืออะไรกันแน่? ไม่มีใครเคยสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนเลย วันหนึ่ง ภราดาจางได้ตั้งคำถามหนึ่งขึ้นในกลุ่มการหารือออนไลน์ของคริสตจักรของเขา นั่นคือ ตรีเอกานุภาพมีอยู่จริงหรือไม่? คำถามนี้เป็นการเริ่มต้นการถกเถียงที่เข้มข้นในหมู่ผู้เชื่อ ซึ่งหลังจากนั้น เจิ้ง ซุน กับ หลี่ รุ่ย ก็ถกเถียงและสามัคคีธรรมกันถึงคำถามนี้ บทสรุปของพวกเขาคืออะไร? เชิญรับชมจากทอล์คโชว์ เรื่อง “มีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว”

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger