ทฤษฎีตรีเอกานุภาพสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่? "มีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว" คริสเตียนทอล์คโชว์

ทฤษฎีตรีเอกานุภาพสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่? "มีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว" คริสเตียนทอล์คโชว์

1119 |วันที่ 27 เดือน 04 ปี 2020

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:ละครสั้นคริสเตียน

https://th.kingdomsalvation.org/videos/the-Lord-is-knocking.html

เป็นเวลา 2,000 ปีแล้ว ที่ทฤษฎีเทวนิยมเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพถูกมองว่าเป็นหลักข้อเชื่อพื้นฐานในความเชื่อแบบคริสตชน แต่พระเจ้าทรงเป็นตรีเอกานุภาพจริง ๆ หรือ? ความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ แท้ที่จริงแล้วคืออะไรกันแน่? ไม่มีใครเคยสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนเลย วันหนึ่ง ภราดาจางได้ตั้งคำถามหนึ่งขึ้นในกลุ่มการหารือออนไลน์ของคริสตจักรของเขา นั่นคือ ตรีเอกานุภาพมีอยู่จริงหรือไม่? คำถามนี้เป็นการเริ่มต้นการถกเถียงที่เข้มข้นในหมู่ผู้เชื่อ ซึ่งหลังจากนั้น เจิ้ง ซุน กับ หลี่ รุ่ย ก็ถกเถียงและสามัคคีธรรมกันถึงคำถามนี้ บทสรุปของพวกเขาคืออะไร? เชิญรับชมจากทอล์คโชว์ เรื่อง “มีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว”

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก