ละครสั้นคริสเตียน | "สิ่งจริงแท้มิอาจเป็นเท็จ"

วันที่ 05 เดือน 08 ปี 2020

องค์พระเยซูเจ้าทรงตรัสไว้ว่า “เราจะมาในเร็วๆ นี้(วิวรณ์ 22:12) (© THSV) ยุคสุดท้ายเป็นเวลาที่สำคัญมากที่สุดสำหรับการรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเมื่อเจิ้ง ฮ่าวเอิน ผู้เชื่อในคณะนิกายทางศาสนาได้ยินคำพยานจากภรรยาของเขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จกลับมาแล้ว เขาต้องการที่จะแสวงหาและตรวจสอบหาความจริง อย่างไรก็ตาม ศิษยาภิบาลที่คริสตจักรของเขาพยายามขัดขวางเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยอ่านข้อพระคัมภีร์นี้ “เพราะว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้น แสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นได้(มัทธิว 24:24) (© THSV) และบอกว่า ใครก็ตามที่ประกาศการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าล้วนเป็นเท็จ ทำให้เจิ้ง ฮ่าวเอิน ติดอยู่ในความสับสน เขากลับมาสามารถทำความเข้าใจแง่มุมของความจริงเกี่ยวกับการแยกแยะพระคริสต์แท้จริงกับพระคริสต์เทียมเท็จได้โดยผ่านทางการสามัคคีธรรมของภรรยาเขา และในที่สุดก็ขจัดความสับสนให้ตัวเขาเองได้...ขอเชิญเพลิดเพลินไปกับละครสั้นเรื่อง สิ่งจริงแท้มิอาจเป็นเท็จ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger