ประสบการณ์ของคริสเตียน | "หนทางสู่การชำระให้บริสุทธิ์"

ประสบการณ์ของคริสเตียน | "หนทางสู่การชำระให้บริสุทธิ์"

215 |วันที่ 06 เดือน 09 ปี 2020

แอลลี่เคยเป็นผู้ประกาศของคริสตจักรด้วยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากว่า 20 ปี ผู้ซึ่งเดินทางไปทั่วทุกแห่งหนเพื่อมอบการเทศนา แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไป เธอได้สูญเสียสำนึกของเธอในเรื่องการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้า และการเทศนาทั้งหลายของเธอก็ขาดความสว่างใหม่ เธอได้แต่ทำบาปแล้วก็สารภาพต่อไป และไม่สามารถรักษาคำสอนทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอาไว้ได้—นี่ทำให้เธอรู้สึกหงุดหงิดหมดทางเดินต่อจริงๆ การอ่านข้อพระคัมภีร์ที่ว่า "เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้ว ก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย" (ฮิบรู 12:14) (© THSV) ทิ้งให้เธอเป็นกังวลว่า ด้วยความที่เธอได้กำลังดำรงชีวิตอยู่ในบาปและยังไม่สัมฤทธิ์ความบริสุทธิ์ เธอก็คงจะไม่มีความสามารถที่จะเข้าไปสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ได้เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา ดังนั้นแล้ว เธอจึงได้เริ่มอ่านพระคัมภีร์ อดอาหาร และอธิษฐานอย่างหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิม จนบังเอิญมีอยู่วันหนึ่ง แอลลี่ได้มาพบกับเว็บไซต์ที่เธอได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โดยไม่คาดฝัน เธอติดงอมแงมทันทีและจิตวิญญาณอันแห้งแล้งของเธอก็ได้รับการให้น้ำ ในที่สุดแล้ว โดยผ่านทางการแสวงหาและการเจาะลึก เธอจึงเรียนรู้รากเหง้าที่เป็นสาเหตุให้เธอกำลังดำรงชีวิตอยู่ในบาปซึ่งเธอไม่สามารถแกะตัวเองออกมาได้ และเธอก็ได้พบเส้นทางที่จะได้รับการชำระให้สะอาดจากความเสื่อมทรามของเธอ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก