คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ความล้ำลึกแห่งการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า"

วันที่ 27 เดือน 08 ปี 2021

ตัวละครหลักคือเพื่อนร่วมงานที่คริสตจักรของเธอ ผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามานานหลายปีและเฝ้ารอการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจจดจ่อ ศิษยาภิบาลของเธอมักกล่าวว่า เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมา พระองค์จะทรงปรากฏบนก้อนเมฆในรูปกายพระวิญญาณ และข่าวใดก็ตามที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในร่างมนุษย์นั้นเป็นข่าวปลอม เธอปักใจเชื่อคำนั้นโดยไร้ข้อกังขา แต่แล้ววันหนึ่งในกลุ่มการศึกษาพระคัมภีร์ มีผู้ให้คำพยานว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมาแล้วในร่างมนุษย์ ว่าพระองค์ทรงกำลังแสดงความจริงและทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาโดยเริ่มที่ครอบครัวของพระเจ้า เธอสร้างกำแพงในใจและไม่กล้าที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ แต่เธอก็กลัวจะพลาดโอกาสต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน หลังเจาะลึกดู เธอก็ได้เข้าใจความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏและพระราชกิจในยุคสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้า เธอค่อยๆ ทลายกำแพงนั้นลงและจำพระสุรเสียงของพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ เธอตระหนักว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา และติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดก ความล้ำลึกที่รายล้อมการเสด็จมาในยุคสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคืออะไร วิดีโอนี้มีคำตอบให้คุณ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger