ประสบการณ์ของคริสเตียน | "ความลึกลับแห่งพระนามของพระเจ้า"

ประสบการณ์ของคริสเตียน | "ความลึกลับแห่งพระนามของพระเจ้า"

351 |วันที่ 16 เดือน 08 ปี 2020

ตัวละครหลักคือคริสเตียนซึ่งเคร่งครัดคนหนึ่งผู้ที่เชื่ออย่างมั่นคงในข้อพระคัมภีร์ว่า "ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า" (กิจการ 4:12) (© THSV) เขาคิดว่าตราบเท่าที่เขาค้ำจุนพระนามขององค์พระเยซูเจ้าอยู่เสมอ เขาสามารถได้รับการยกขึ้นสู่อาณาจักรสวรรค์เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา ทันทีทันใดวันหนึ่ง ภรรยาของเขาบอกเขาว่าพระเจ้าได้ทรงรับพระนามใหม่ในยุคสุดท้าย และเขาก็ถูกขัดจังหวะให้เกิดความงุนงงสับสน ในไม่ช้า เขาค้นพบในคัมภีร์ว่า ในภาคพันธสัญญาเดิม พระนามของพระเจ้าคือ "พระยาห์เวห์" ในขณะที่ในภาคพันธสัญญาใหม่ พระนามของพระองค์คือ "พระเยซู" พระนามของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ! เขาเริ่มปล่อยวางมโนคติที่หลงผิดของเขาเพื่อแสวงหาความจริง และในที่สุดเขามาเข้าใจความล้ำลึกของพระนามของพระเจ้า เขายอมรับพระนามใหม่ของพระเจ้า ด้วยการนั้นจึงเป็นการเข้าร่วมงานเลี้ยงสมรสของพระเมษโปดก ดังนั้นอะไรคือความล้ำลึกเบื้องหลังพระนามของพระเจ้า? ท่านสามารถค้นหาจนพบได้จากประสบการณ์ของมนุษย์นี้

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก