ประสบการณ์ของคริสเตียน | "หัวใจหลุดพ้น"

วันที่ 26 เดือน 06 ปี 2020

เมื่อได้เห็นว่าการสามัคคีธรรมของพี่สาวหวั่งสัมพันธ์กับชีวิตจริงและให้ความกระจ่าง และว่าได้รับการสรรเสริญจากพี่น้องชายหญิงคนอื่นๆ ตัวดำเนินเรื่องหลักผู้นี้จึงกลายเป็นหวงแหนและเริ่มแอบเปรียบเทียบตัวเธอเองกับพี่สาวหวั่ง บ่อยครั้งที่เธอระทมทุกข์ที่ไร้ความสามารถที่จะทำได้ดีกว่าพี่สาวหวั่ง ด้วยหนทางแห่งการพิพากษาและการเปิดเผยแห่งพระวจนะของพระเจ้า เธอตระหนักว่าความหวงแหนของเธอมาจากการถูกควบคุมโดยอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของความโอหัง ความเห็นแก่ตัวและความน่ารังเกียจ และเป็นผลจากความอยากอย่างแรงกล้าเพื่อเป็นบุคคลมีมีชื่อเสียงและเพื่อสถานภาพ ต่อมาเธอพบเจอเส้นทางของการปฏิบัติ โดยผ่านพระดำรัสของพระเจ้า และในท้ายที่สุดเธอก็ปล่อยการควานหาอย่างหนักเพื่อชื่อเสียงและสถานภาพไป เมือไม่ถูกพันธนาการโดยความหวงแหนของเธออีกต่อไป จิตวิญญาณของเธอก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger