ดนตรีคริสเตียน | "พระสถานภาพและพระอัตลักษณ์ของพระเจ้าพระองค์เอง"

ดนตรีคริสเตียน | "พระสถานภาพและพระอัตลักษณ์ของพระเจ้าพระองค์เอง"

315 |วันที่ 22 เดือน 08 ปี 2020

พระเจ้าคือองค์หนึ่งเดียวผู้ทรงปกครองและบริหารทุกสรรพสิ่ง

ทรงสร้างทั้งหมดที่มีทรงบริหารทั้งหมดที่มี

ทรงปกครองเหนือทั้งหมดที่มีและทรงจัดเตรียมให้ทั้งหมดที่มี

นี่คือพระสถานะของพระเจ้า

และนั่นคือพระอัตลักษณ์ของพระองค์

สำหรับทุกสรรพสิ่งและทั้งหมดที่มีนั้น

พระอัตลักษณ์ที่แท้จริงของพระเจ้าคือพระผู้สร้างและพระผู้ปกครองของสิ่งทรงสร้างทั้งหมด

เช่นนั้นคือพระอัตลักษณ์ที่พระเจ้าทรงถือครอง

และพระองค์ทรงมีเอกลักษณ์ท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง

ไม่มีสิ่งทรงสร้างทั้งหลายของพระเจ้า─

ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์หรือในโลกฝ่ายวิญญาณ─

ที่จะสามารถใช้วิธีการหรือข้ออ้างใดๆ

เพื่อปลอมแฝงหรือแทนที่พระอัตลักษณ์และพระสถานะของพระเจ้าได้

เพื่อปลอมแฝงหรือแทนที่พระอัตลักษณ์และพระสถานะของพระเจ้าได้

เพราะท่ามกลางทุกสรรพสิ่งองค์หนึ่งเดียวเท่านั้น

ที่ทรงครองพระอัตลักษณ์ ฤทธา สิทธิอำนาจและทรงสามารถปกครองเหนือสิ่งทรงสร้าง

พระเจ้าผู้ทรงเอกลักษณ์พระองค์เอง

พระเจ้าผู้ทรงเอกลักษณ์พระองค์เอง

พระองค์ทรงดำรงพระชนม์ชีพและทรงเคลื่อนไปท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง

พระองค์ทรงสามารถขึ้นสู่ที่สูงที่สุด เหนือทุกสรรพสิ่งได้

พระองค์ทรงสามารถถ่อมพระองค์เองโดยการกลายเป็นมนุษย์

การกลายเป็นผู้ซึ่งอยู่ท่ามกลางบรรดาผู้ที่มีเลือดเนื้อ

การมาประจันหน้ากับผู้คน และการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกเขา

ในขณะที่ในเวลาเดียวกันนั้น พระองค์ทรงบัญชาทั้งหมดที่มี

โดยทรงตัดสินชะตากรรมของทั้งหมดที่มี

และทิศทางใดที่มันทั้งหมดจะเคลื่อนไป

ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงนำชะตากรรมของมวลมนุษย์ทั้งปวง

และทรงคุมทิศทางของมวลมนุษย์

พระเจ้าเช่นนี้ที่ทุกชีวิตควร

รู้จัก เชื่อฟัง และนมัสการ

ดังนั้น ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์กลุ่มใดหรือชนิดใด

การที่เชื่อในพระเจ้า การติดตามพระเจ้า การเคารพพระเจ้าการยอมรับการปกครองของพระองค์

และการยอมรับการจัดการเตรียมการของพระองค์ต่อชะตากรรมของเจ้า

เป็นเพียงทางเลือกเดียว─ทางเลือกที่จำเป็น─

สำหรับบุคคลใดก็ตามและสำหรับสิ่งมีชีวิตใดก็ตาม

สำหรับบุคคลใดก็ตามและสำหรับสิ่งมีชีวิตใดก็ตาม

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก