หนังคริสเตียน | ความรอดผ่านความเชื่ออย่างเดียว เป็นตั๋วให้เข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์ได้หรือไม่? (ฉากเด่น)

วันที่ 03 เดือน 03 ปี 2021

บุคคลประเภทใดกันแน่ที่สามารถเข้าสู่สวรรค์ได้? ผู้คนบางคนเชื่อว่าบาปของพวกเราได้รับการอภัยแล้วทันทีที่พวกเราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เชื่อว่าทันทีที่พวกเราได้รับการช่วยให้รอด พวกเราก็ได้รับการช่วยให้รอดไปตลอดกาลหลังจากนั้น และเชื่อว่าบุคคลประเภทนี้สามารถถูกรับขึ้นไปและเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ แล้วก็ยังมีบรรดาผู้ที่เชื่อว่า แม้บาปของพวกเราได้รับการอภัยทันทีที่พวกเราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เราก็ยังคงทำบาปอยู่บ่อยครั้งและยังไม่ได้บรรลุความบริสุทธิ์ และเนื่องจากมีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าบรรดาผู้ที่ไม่บริสุทธิ์จะไม่สามารถมองเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ เช่นนั้นแล้วพวกเราจะสามารถถูกรับขึ้นไปและเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้อย่างไร เมื่อพวกเรายังไม่ได้บรรลุความบริสุทธิ์? ดังนั้นเอง ใครเล่าที่ถูกและใครเล่าที่ผิดจากทัศนคติสองแบบเหล่านี้? โปรดชมทัศนคติทั้งสองฝ่ายที่เข้าร่วมในรายการโต้วาทีที่เผ็ดร้อน!

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger