ภาพยนตร์สารคดีเพลงคริสเตียน | "องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง"ความเจริญและล่มสลายของประชาชาติ (ตัวอย่าง)

ภาพยนตร์สารคดีเพลงคริสเตียน | "องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง"ความเจริญและล่มสลายของประชาชาติ (ตัวอย่าง)

332 |วันที่ 15 เดือน 03 ปี 2020

ความรุ่งเรืองและการล่มสลายของประเทศหรือชาติหนึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ใช่หรือไม่? ภายในนั้นมีความล้ำลึกประเภทใดบรรจุอยู่? แท้จริงแล้วใครคือผู้ทรงบัญชาความรุ่งเรืองและการล่มสลายของประเทศหรือชาติหนึ่ง? ภาพยนตร์สารคดีเพลงคริสเตียน เรื่อง องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง จะเปิดเผยความล้ำลึกนั้นเร็วๆ นี้!

เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอนี้มาจาก:

Pigment Ajans - Visual Effects

Shutterstock.com

Explosion Ultra Bass (https://soundbible.com/1807-Explosion-Ultra-Bass.html) by Mark DiAngelo/CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Scripture quotations are from The Holy Bible-Thai Standard Version, copyright © 2014 by Thailand Bible Society. Used by permission. All rights reserved.

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก