ภาพยนตร์สารคดีเพลงคริสเตียน | "องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง"ความเจริญและล่มสลายของประชาชาติ (ตัวอย่าง)

361 |วันที่ 15 เดือน 03 ปี 2020

ความรุ่งเรืองและการล่มสลายของประเทศหรือชาติหนึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ใช่หรือไม่? ภายในนั้นมีความล้ำลึกประเภทใดบรรจุอยู่? แท้จริงแล้วใครคือผู้ทรงบัญชาความรุ่งเรืองและการล่มสลายของประเทศหรือชาติหนึ่ง? ภาพยนตร์สารคดีเพลงคริสเตียน เรื่อง องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง จะเปิดเผยความล้ำลึกนั้นเร็วๆ นี้!

เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอนี้มาจาก:

Pigment Ajans - Visual Effects

Shutterstock.com

Explosion Ultra Bass (https://soundbible.com/1807-Explosion-Ultra-Bass.html) by Mark DiAngelo/CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Scripture quotations are from The Holy Bible-Thai Standard Version, copyright © 2014 by Thailand Bible Society. Used by permission. All rights reserved.

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก