คริสเตียนควรระวังพวกฟาริสีในยุคสุดท้าย "การเปิดเผยของศัตรูของพระคริสต์" | ละครสั้นคริสเตียน

วันที่ 27 เดือน 03 ปี 2020

ไหลเอินเป็นศิษยาภิบาลคนหนึ่งของคริสตจักรบ้านผู้ซึ่งเชื่อว่า "ใครก็ตามที่ไม่ใช่องค์พระเยซูเจ้าผู้เสด็จมาบนเมฆ ย่อมเป็นพระคริสต์เทียมเท็จ และข่าวใดก็ตามที่ประกาศว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับมาจุติเป็นมนุษย์แล้วนั้น ก็เป็นเท็จเช่นกัน" เมื่อเขาเรียนรู้ว่า หลี่เฉินกวงหลานชายของเขากำลังเป็นคำพยานในคริสตจักรของเขาว่า องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาและได้ทรงแสดงความจริงเพื่อทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาซึ่งเริ่มต้นในพระนิเวศของพระเจ้าแล้ว และเรียนรู้ว่าผู้คนมากมายได้เจาะลึกและได้ยอมรับการสอนเหล่านี้แล้ว เขาจึงเกิดความรู้สึกโกรธเกรี้ยวและหงุดหงิด และสั่งงานให้คนงานคนหนึ่งของเขาไปทำการปิดตายคริสตจักรนั้น แต่แล้วตอนนั้นเองที่เขาได้ยินว่า หลี่เฉินกวงได้ไปประกาศกับซินหมิงลูกสาวของเขาแล้ว เขาเพียรพยายามที่จะขัดขวางและป้องกันลูกสาวเขาจากการเจาะลึกในหนทางอันแท้จริง อันเป็นที่มาของเวทีโต้คารมอันเผ็ดร้อน ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอะไร? โปรดรับชมเพื่อค้นพบคำตอบได้จากละครสั้นเรื่องการเปิดเผยของศัตรูของพระคริสต์คนหนึ่ง

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

ละครสั้นคริสเตียน | “เราจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ไหมหากเราได้รับความรอด?”

https://th.kingdomsalvation.org/videos/can-we-enter-kingdom-of-heaven.html

คุณสามารถแยกแยะพระคริสต์แท้จริงออกจากพระคริสต์เทียมเท็จได้หรือไม่? | "สิ่งจริงแท้มิอาจเป็นเท็จ"

https://youtu.be/EJOfOuAnAUw

ละครสั้นคริสเตียน | "พระนามใหม่ของพระเจ้า" เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมายังเรียกว่าพระเยซูหรือไม่

https://youtu.be/hfvDQ5BwvTo

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger