เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าจะทรงฟื้นฟูความหมายของการทรงสร้างมนุษย์ของพระองค์"

วันที่ 06 เดือน 10 ปี 2020

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และได้จัดวางพวกเขาบนแผ่นดินโลก

และพระองค์ได้ทรงนำทางพวกเขามานับตั้งแต่นั้น

จากนั้นพระองค์จึงได้ทรงช่วยพวกเขาให้รอดและทรงรับหน้าที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปให้มนุษยชาติ

ในท้ายที่สุด พระองค์ยังคงทรงต้องพิชิตมนุษยชาติ

ช่วยมนุษยชาติให้รอดโดยถ้วนทั่ว และฟื้นคืนพวกเขากลับสู่สภาพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขา

นี่คือพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงเข้าดำเนินการมานับตั้งแต่ตอนเริ่มต้น

อันเป็นการฟื้นคืนมนุษยชาติกลับสู่รูปลักษณ์และสภาพเสมือนดั้งเดิมของพวกเขา

พระเจ้าจะทรงสถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์

และฟื้นคืนสภาพเสมือนดั้งเดิมของมวลมนุษย์

ฟื้นคืนสภาพเสมือนดั้งเดิมของมวลมนุษย์

ซึ่งหมายความว่าพระเจ้าจะทรงฟื้นคืน

สิทธิอำนาจของพระองค์บนแผ่นดินโลกและท่ามกลางสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง

มนุษยชาติได้สูญเสียหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้า

รวมทั้งหน้าที่ที่เป็นภาระแก่สรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้าหลังจากที่ถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม

ด้วยเหตุนั้นจึงกลายเป็นศัตรูที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า

มนุษยชาติจึงดำรงชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตานและปฏิบัติตามคำสั่งของซาตาน

ดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ทรงมีหนทางใดที่จะทรงพระราชกิจได้ท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์

และกลายเป็นไร้ความสามารถยิ่งกว่าเดิมที่จะเอาชนะความเคารพอันเปี่ยมความยำเกรงของพวกเขา

พวกมนุษย์ถูกสร้างโดยพระเจ้า และควรจะนมัสการพระเจ้า

แต่แท้จริงแล้วพวกเขาหันหลังให้พระองค์และนมัสการซาตานแทน

ซาตานได้กลายเป็นรูปเคารพในหัวใจของพวกเขา

ดังนั้นพระเจ้าจึงสูญเสียที่ประทับของพระองค์ในหัวใจของพวกเขา

ซึ่งกล่าวได้ว่า พระองค์ทรงสูญเสียความหมายเบื้องหลังการทรงสร้างมนุษยชาติของพระองค์

เพราะฉะนั้น เพื่อฟื้นคืนความหมายเบื้องหลังการทรงสร้างมนุษยชาติของพระองค์

พระองค์จึงต้องทรงฟื้นคืนสภาพเสมือนดั้งเดิมของพวกเขา

และทำให้มนุษยชาติสลัดทิ้งอุปนิสัยเสื่อมทรามของพวกเขาไป

เพื่อเรียกคืนพวกมนุษย์จากซาตาน

พระองค์จึงต้องทรงช่วยพวกเขาให้รอดจากบาป

เฉพาะในหนทางนี้เท่านั้นที่พระเจ้าจะทรงสามารถฟื้นคืนสภาพเสมือนดั้งเดิมและหน้าที่ของพวกเขาทีละน้อย

และฟื้นคืนราชอาณาจักรของพระองค์ได้ในที่สุด

การทำลายล้างขั้นสุดขีดของบรรดาบุตรแห่งการไม่เชื่อฟัง

จะต้องถูกดำเนินการด้วยเช่นกันเพื่อเปิดโอกาสให้พวกมนุษย์ได้นมัสการพระเจ้าดียิ่งขึ้น

และดำรงชีวิตบนแผ่นดินโลกได้ดียิ่งขึ้น

ราชอาณาจักรที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะสถาปนาขึ้นคือราชอาณาจักรของพระองค์เอง

มนุษยชาติที่พระองค์ทรงปรารถนาคือมนุษยชาติที่จะนมัสการพระองค์

มนุษยชาติที่จะนบนอบต่อพระองค์โดยครบบริบูรณ์และสำแดงพระสิริของพระองค์

สำแดงพระสิริของพระองค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger