คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ฉันเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพระคัมภีร์กับพระเจ้าแล้ว"

วันที่ 08 เดือน 12 ปี 2020

ตัวละครหลักเป็นชาวคริสเตียนคนหนึ่งซึ่งบังเอิญมาพบกับภาพยนตร์สองสามเรื่องที่ผลิตโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์บนยูทูบ เธอพบว่าภาพยนตร์เหล่านั้นช่างถ่องแท้และดลใจ และมีประโยชน์ต่อความเชื่อของเธอจริงๆ เธอรู้สึกใจสั่นสะท้านเมื่อเธอชมภาพยนตร์ที่ให้คำพยานว่า องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว และกำลังทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาซึ่งเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า ดังนั้นเธอจึงเริ่มการเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่อยู่มาวันหนึ่ง เธอก็กลายเป็นสับสนเมื่อเธอเห็นชื่อภาพยนตร์เรื่องจงออกมาจากพระคัมภีร์ และฉงนฉงายว่า เหตุใดในความเชื่อจึงมีความจำเป็นอันให้ต้องเกินเลยไปจากพระคัมภีร์ นั่นจะไม่เป็นการทรยศองค์พระผู้เป็นเจ้าหรอกหรือ? อย่างไรก็ดี เธอก็กลัวว่าหากเธอไม่ค้นดูเรื่องนี้ เธอก็อาจพลาดโอกาสที่จะถวายการต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ โดยผ่านทางการอธิษฐานและการแสวงหา เธอตัดสินใจที่จะชมภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อเข้าไปให้ถึงก้นบึ้งของสิ่งทั้งหลาย ภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดตาของเธอจริงๆ เธอจึงมาเข้าใจสัมพันธภาพระหว่างพระเจ้ากับพระคัมภีร์ และยอมรับพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อย่างเปรมปรีดิ์ ขอเชิญพวกเรารับชมเรื่องราวของเธอไปด้วยกัน!

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger