หนังคริสเตียน | สิ่งใดคือสัมพันธภาพระหว่างพระเจ้ากับพระคัมภีร์? (ฉากเด่น)

วันที่ 21 เดือน 02 ปี 2021

เป็นเวลาสองพันปี พวกเราได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยสอดคล้องกับพระคัมภีร์ และพวกเราจำนวนมากมายเหลือเกินเชื่อว่า "พระคัมภีร์เป็นตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้า การที่เชื่อในพระเจ้าหมายถึงการที่เชื่อในพระคัมภีร์ การที่เชื่อในพระคัมภีร์หมายถึงการที่เชื่อในพระเจ้า" แนวคิดเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่? การที่เชื่อในพระเจ้าอันที่จริงแล้วหมายความว่าอย่างไร? การเชื่อในพระคัมภีร์หมายความว่าอย่างไร? สิ่งใดคือสัมพันธภาพระหว่างพระคัมภีร์กับพระเจ้า? ความเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาและการรักใคร่บูชาพระคัมภีร์หมายความว่าพวกเราเชื่อในและนมัสการพระเจ้าหรือไม่? วิดีโอนี้จะเผยคำตอบแก่ท่าน!

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger