คำพยานชีวิตคริสเตียน | "การแก้ไขสิ่งจูงใจในหน้าที่ของฉันให้ถูกต้อง"

วันที่ 11 เดือน 06 ปี 2023

ในวิดีโอนี้ ตัวละครหลักได้รับเลือกให้เป็นผู้นำคริสตจักร ตอนแรก เธอคิดว่าในฐานะผู้นำ การสามัคคีธรรมของเธอว่าด้วยความจริงต้องชัดเจนกว่าของคนอื่น เธอจำเป็นต้องสามารถที่จะมองเข้าไปในแก่นแท้ของปัญหาทั้งหลาย และเธอจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาใดๆ และทุกๆ ปัญหาที่พี่น้องชายหญิงเผชิญหน้าในการที่พวกเขาเข้าไปสู่ชีวิต เธอรู้สึกว่านั่นเป็นหนทางเดียวที่จะได้รับการยกย่องและเห็นชอบจากผู้อื่น จุดเริ่มต้นของเธอและเหตุจูงใจของเธอในหน้าที่นั้นไม่ถูกต้อง—เธอคิดอยู่ตลอดเกี่ยวกับการค้ำจุนตำแหน่งของเธอในฐานะผู้นำ เธอกลัวว่าจะไม่แก้ไขปัญหาของคนอื่นและถูกดูแคลน และเธอกังวลใจจริงๆ เสมอในการชุมนุม ผลก็คือ การสามัคคีธรรมของเธอไร้ชีวิตชีวาและการชุมนุมก็กลายเป็นมีประสิทธิผลน้อยลงทุกที ปัญหานั้นจริงๆ แล้วอยู่ตรงไหน? เธอแสวงหาความจริงเพื่อแก้ไขการนี้อย่างไร? และในพระวจนะใดของพระเจ้าที่เธอพบเส้นทางของการปฏิบัติและการเข้าสู่? ดูการแก้ไขสิ่งจูงใจในหน้าที่ของฉันให้ถูกต้องเพื่อค้นหาคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger