เพลงคริสเตียน |"สรรเสริญสำหรับชีวิตใหม่ในอาณาจักร"| ประชากรของพระเจ้าร้องรำทำเพลงสรรเสริญพระเจ้า

เพลงคริสเตียน |"สรรเสริญสำหรับชีวิตใหม่ในอาณาจักร"| ประชากรของพระเจ้าร้องรำทำเพลงสรรเสริญพระเจ้า

2503 |วันที่ 23 เดือน 11 ปี 2019

พวกเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า และกลับคืนสู่พระนิเวศน์ของพระองค์

ในชุมนุมเรากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า เรากำลังเข้าร่วมงานเลี้ยงใหญ่

พวกเราบอกลาความเศร้าโศกและความพัวพันยุ่งเหยิง ของพวกเรา เรากำลังดำเนินชีวิตใหม่

พระวจนะของพระเจ้าอยู่กับพวกเราทุกวัน พวกเราชื่นชอบ ยินดีนักในพระวจนะเหล่านั้น

การเปิดใจของพวกเราในสามัคคีธรรมบนความจริง หัวใจของพวกเราสดใสเหลือเกิน

เราใคร่ครวญพินิจพระวจนะของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้ความกระจ่างแก่เรา

เราถูกขจัดสิ่งกางกั้นและอคติทิ้งไป พวกเรามีชีวิตอยู่ในความรักของพระเจ้า

พวกเราเข้าใจความจริงและเป็นไท หัวใจของพวกเราหวานปานน้ำผึ้ง

พวกเรารักในกันและกันไม่มีระยะห่างระหว่างพวกเรา

พวกเราเข้าใจพระทัยของพระเจ้า พวกเราไม่คิดลบอีกต่อไป

เมื่อดำเนินชีวิตภายในพระวจนะของพระเจ้า พวกเราเห็นความดีงามของพระองค์

พวกเราได้เดินบนทางสว่างแห่งชีวิต ทั้งหมดนี้คือการทรงนำของพระเจ้า

พวกเราร้องเพลงสรรเสริญของพวกเราแด่พระเจ้า ออกมาดังๆพวกเราเต้นรำและพวกเราเต้นรำ

พวกเราสรรเสริญชีวิตใหม่ของพวกเราในอาณาจักร หัวใจของพวกเรามีความสุขอย่างแท้จริง

พระเจ้านี่เองคือผู้ทรงช่วยพวกเราให้รอด พวกเราได้เป็นประชาชนของพระเจ้า

การถูกยกชูอยู่เฉพาะพระบัลลังก์ของพระเจ้า คือความยินดีหาใดเทียบเคียง

พระวจนะของพระเจ้าล้ำค่ายิ่ง ทั้งหมดล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้น

เมื่อพวกเรายอมรับการตัดสินของพระวจนะของพระเจ้า

ความเสื่อมทรามของเราก็ได้รับการ ตีแผ่ออกมาอย่างเต็มที่

ด้วยอุปนิสัยที่เย่อหยิ่ง พวกเราย่อมไร้ซึ่งเหตุผลจริงๆ

พระวจนะของพระเจ้าปรับแต่งและจัดการแก้ไขพวกเรา ทำให้พวกเราได้รู้จักตัวเอง

พวกเราสะท้อนย้อนคิด ทำความเข้าใจตนเอง และกลับตัวกลับใจอย่างแท้จริง

โดยการตัดสินและการตีสอน ความเสื่อมทรามของพวกเรา ก็ได้รับการชำระ

พวกเราละทิ้งอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของพวกเรา พวกเรากลายเป็นคนใหม่

พวกเราสามารถทำหน้าที่ของพวกเราอย่างเป็นที่ยอมรับได้ เพื่อตอบแทนความรักของพระเจ้า

พวกเราแต่ละคนทำในส่วนของพวกเรา พวกเราอุทิศตนแด่พระเจ้า

เรายืนหยัดมั่นคงในคำพยานเพื่อทำพระประสงค์ ของพระเจ้าให้บรรลุ

พวกเราแต่ละคนเปล่งแสงของตนออกมา ประกายแสงของตัวพวกเราเอง เพื่อประกาศและเป็นพยานเรื่องพระเจ้า

ความรักที่บริสุทธิ์และซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า คือความสุขและความหอมหวาน

พวกเราร้องเพลงสรรเสริญของพวกเราแด่พระเจ้าออกมาดังๆ พวกเราเต้นรำและพวกเราเต้นรำ

พวกเราสรรเสริญชีวิตใหม่ของพวกเราในอาณาจักร หัวใจของพวกเรามีความสุขอย่างแท้จริง

พระเจ้านี่เองคือผู้ทรงช่วยพวกเราให้รอด พวกเราได้เป็นประชาชนของพระเจ้า

การถูกยกชูอยู่เฉพาะพระบัลลังก์ของพระเจ้า คือความยินดีหาใดเทียบเคียง

พวกเราร่วมใจและร่วมมือเพื่อเป็นพยานต่อพระเจ้า

พวกเราเผยแพร่พระกิตติคุณแห่งอาณาจักร ไม่เคยหวาดกลัวความยากลำบากและความเหนื่อยล้า

ในความทุกข์ยากลำบากและการทดสอบ พวกเราอธิษฐาน ต่อพระเจ้าและวางใจพึ่งพาในพระองค์

หนทางขรุขระและรกร้าง แต่พระเจ้าทรงเปิดเส้นทางหนึ่งขึ้นมา

เมื่อเข้าใจความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า หัวใจของพวกเราก็ได้รับความแข็งแกร่ง

พระวจนะของพระเจ้าหนุนใจพวกเรา พวกเราจึงรุดหน้าต่อเรื่อยไป

เคียงข้างกัน มือจับมือ พวกเราเป็นพยานเพื่อพระเจ้า พวกเราถวายตัวเราแด่พระองค์ทั้งกายและใจ

ไม่ว่าความทุกข์ทรมานของพวกเราจะมากมายเพียงใด พวกเรานั้นยิ่งกว่าเต็มใจ

โดยการทรงนำของพระวจนะของพระเจ้า พวกเรามีชัยเหนือซาตาน

พวกเรารักพระเจ้าอย่างแท้จริง พวกเราไม่เคยเสียใจ

พวกเราได้ตีจากพญานาคสีแดงใหญ่มาแล้วอย่างสมบูรณ์ พวกเราคือทหารผู้มีชัย

พวกเราเป็นพยานบนเส้นทางแห่งความรักเพื่อพระเจ้า พวกเราไม่มีวันจะล่าถอย

พวกเราร้องเพลงสรรเสริญของพวกเราแด่พระเจ้าออกมาดังๆ พวกเราเต้นรำและพวกเราเต้นรำ

พวกเราสรรเสริญชีวิตใหม่ของพวกเราในอาณาจักร หัวใจของพวกเรามีความสุขอย่างแท้จริง

พระเจ้านี่เองคือผู้ทรงช่วยพวกเราให้รอด พวกเราได้เป็นประชาชนของพระเจ้า

การถูกยกชูอยู่เฉพาะพระบัลลังก์ของพระเจ้า คือความยินดีหาใดเทียบเคียง

พวกเราร้องเพลงสรรเสริญของพวกเราแด่พระเจ้าออกมาดังๆ พวกเราเต้นรำและพวกเราเต้นรำ

พวกเราสรรเสริญชีวิตใหม่ของพวกเราในอาณาจักร หัวใจของพวกเรามีความสุขอย่างแท้จริง

พระเจ้านี่เองคือผู้ทรงช่วยพวกเราให้รอด พวกเราได้เป็นประชาชนของพระเจ้า

การถูกยกชูอยู่เฉพาะพระบัลลังก์ของพระเจ้า คือความยินดีหาใดเทียบเคียง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องเพลงใหม่ ๆ

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก