MV เพลงคริสเตียน | "พวกเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจทั้งหมดของพวกเรา"

วันที่ 19 เดือน 09 ปี 2020

เป็นโชคลาภยิ่งใหญ่ที่พวกเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าและกลับคืนสู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์

พวกเรารู้สึกแจ่มใสมากขึ้นทุกทีโดยการกินและการดื่มพระวจนะของพระองค์เป็นประจำทุกวัน

ครั้นเสพติดอินเตอร์เน็ตแล้ว พวกเราก็ได้เสื่อมโทรมและต่ำทรามมากขึ้นทุกที

แต่บัดนี้พวกเรามีพระวจนะของพระเจ้านำพวกเรา พวกเราจึงเดินไปบนเส้นทางชีวิตอันสดใส

พระวจนะของพระเจ้าให้น้ำและบำรุงเลี้ยงพวกเรา

ทำให้พวกเราเข้าใจความจริงและเติบโตอย่างเป็นสุขในพระนิเวศของพระเจ้า

ไม่มีการติดตามกระแสนิยมทางโลกอีกต่อไป

พวกเราดำรงชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและชื่นชมชีวิตที่ได้รับการอวยพร

ขอพวกเราจงขับร้องคำสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันในน้ำเสียงอันดังกึกก้อง

เพราะพระองค์ตรัสเพื่อนำพาความรอดมาให้พวกเรา

ขอพวกเราจงเต้นรำด้วยกันเพื่อสรรเสริญพระเจ้าจนกว่าพวกเราจะพอใจ

เพราะพวกเราเรียนรู้จากพระวจนะของพระองค์ว่าจะเป็นมนุษย์จริงได้อย่างไร

ขอพวกเราจงขับร้องคำสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันในน้ำเสียงอันดังกึกก้อง

และแสดงความรักอันจริงจากใจของพวกเราแด่พระองค์

ขอพวกเราจงเต้นรำด้วยกันเพื่อสรรเสริญพระเจ้าจนกว่าพวกเราจะพอใจ

ขอแสดงความขอบคุณและการสรรเสริญแด่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตลอดกาล

พวกเราชุมนุมกันในคริสตจักร

รับฟังถ้อยดำรัสของพระเจ้าและพยายามที่จะกลายเป็นผู้คนที่ซื่อสัตย์

โดยการกินและดื่มพระวจนะของพระองค์และสามัคคีธรรมว่าด้วยความจริง

พวกเราจึงเข้าใจความจริงและรู้สึกแจ่มใสยิ่งนัก

โดยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าและการมารู้จักตัวพวกเราเอง

พวกเราจึงไม่โกหกและหลอกลวงอีกต่อไป

ในการฝึกฝนปฏิบัติและได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้า

พวกเราไม่เอาแต่ใจและโอหังอีกต่อไป

พวกเราช่วยเหลือและสนับสนุนกันและกัน ไม่ห่างเหินและมีอคติอีกต่อไป

ความรักของพระเจ้านั่นเองที่ได้โยงใยพวกเราเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิด

โดยการเปิดหัวใจของพวกเราต่อกันและกันในการสามัคคีธรรม

การทิ้งความเต็มไปด้วยเล่ห์ลวงและความไม่ซื่อสัตย์

พวกเราจึงดำรงชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าด้วยหัวใจอันซื่อสัตย์

ขอพวกเราจงขับร้องคำสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันในน้ำเสียงอันดังกึกก้อง

เพราะพระองค์ตรัสเพื่อนำพาความรอดมาให้พวกเรา

ขอพวกเราจงเต้นรำด้วยกันเพื่อสรรเสริญพระเจ้าจนกว่าพวกเราจะพอใจ

เพราะพวกเราเรียนรู้จากพระวจนะของพระองค์ว่าจะเป็นมนุษย์จริงได้อย่างไร

ขอพวกเราจงขับร้องคำสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันในน้ำเสียงอันดังกึกก้อง

และแสดงความรักอันจริงจากใจของพวกเราแด่พระองค์

ขอพวกเราจงขับร้องคำสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันในน้ำเสียงอันดังกึกก้อง

ขอแสดงความขอบคุณและการสรรเสริญแด่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตลอดกาล

การพิพากษาและการตีสอนแห่งพระวจนะของพระเจ้า

ทำให้พวกเราได้รับการอารักขา ห่างไกลจากการทดลองของซาตาน

พวกเรากำลังทำส่วนของพวกเราในการชดใช้คืนความรักของพระเจ้า

โดยการลุล่วงหน้าที่ ของพวกเราในพระนิเวศของพระองค์

ขอพวกเราจงขับร้องคำสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันในน้ำเสียงอันดังกึกก้อง

เพราะพระองค์ตรัสเพื่อนำพาความรอดมาให้พวกเรา

ขอพวกเราจงเต้นรำด้วยกันเพื่อสรรเสริญพระเจ้าจนกว่าพวกเราจะพอใจ

เพราะพวกเราเรียนรู้จากพระวจนะของพระองค์ว่าจะเป็นมนุษย์จริงได้อย่างไร

ขอพวกเราจงขับร้องคำสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันในน้ำเสียงอันดังกึกก้อง

และแสดงความรักอันจริงจากใจของพวกเราแด่พระองค์

ขอพวกเราจงขับร้องคำสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันในน้ำเสียงอันดังกึกก้อง

ขอแสดงความขอบคุณและการสรรเสริญแด่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตลอดกาล

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger