เพลงคริสเตียน | "สรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว"

เพลงคริสเตียน | "สรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว"

979 |วันที่ 29 เดือน 05 ปี 2020

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:https://th.kingdomsalvation.org/video-category/hymn-videos.html

เพลงคริสเตียน | "สรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว"

พวกเรานึกถึงพระเจ้า อธิษฐาน-อ่าน มีการสามัคคีธรรม

และพวกเราใคร่ครวญ ไตร่ตรอง และแสวงหาพระเจ้า

เมื่อใช้ชีวิตในพระวจนะของพระเจ้าพวกเราเห็นว่าพระองค์ทรงดีงาม

ความจริงปลดปล่อยพวกเราให้เป็นอิสระพวกเราลิ้มรสความรักที่แท้จริงของพระเจ้า

ชีวิตคริสตจักรยิ่งใหญ่ การสรรเสริญทำได้หลายรูปแบบ

ช่วยไม่ได้ที่พวกเราได้แต่ร้องเพลงและเต้นรำในการสรรเสริญของพระเจ้า

ไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อจำกัดในการสรรเสริญของพวกเรา

การสรรเสริญที่จริงใจทำให้พวกเราเต็มไปด้วยความชื่นบานเสมอ

ชีวิตในการทรงสถิตของพระเจ้นำพาความสุขที่แท้จริงมาให้

พวกเราจะรักและเชื่อฟังพระเจ้าไปตลอดกาล

เมื่อได้เห็นความยิ่งใหญ่ของความรอดของพระเจ้า

พวกเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว

พวกเราสามัคคีธรรมความจริงได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พวกเรามีประสบการณ์ร่วมกัน ชีวิตของพวกเราเติบโต

พวกเราทั้งหมดคือประชากรแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า

และพวกเราต่างมีหัวใจแท้จริงที่รักพระองค์

พวกเราปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราด้วยความรู้สึกนึกคิดเดียวกัน หัวใจเดียวกัน

และพวกเราเห็นพระพรและความเป็นผู้ทรงนำของพระเจ้า

การพิพากษาชำระพวกเราให้สะอาดพวกเราเห็นว่าพระเจ้าทรงชอบธรรม

พวกเราทิ้งความเสื่อมทรามของเราไปเสีย พวกเราถูกทำให้เป็นคนใหม่

พวกเราใช้ชีวิตตามแบบสภาพเหมือนของคนที่ซื่อสัตย์

เป็นชีวิตของราชอาณาจักรที่นมัสการพระเจ้าในจิตวิญญาณและในความจริง

ชีวิตในการทรงสถิตของพระเจ้านำพาความสุขที่แท้จริงมาให้

พวกเราจะรักและเชื่อฟังพระเจ้าไปตลอดกาล

เมื่อได้เห็นความยิ่งใหญ่ของความรอดของพระเจ้า

พวกเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว

พี่น้องชายหญิงรวมตัวกัน

พวกเราได้ผ่านความโชคดีและความโชคร้ายมามากมายยิ่งนัก

การปราบปรามของรัฐบาลเลวร้ายมาก

พวกเราได้ทนทุกข์การข่มเหงและความยากลำบาก

ไม่มีสิ่งใดเคยได้ทำให้ความแน่วแน่ของพวกเราสั่นคลอน

นี่เป็นเพราะการทรงนำของพระวจนะของพระเจ้า

ราคาอันอุตสาหะซึ่งพระเจ้าได้ทรงจ่ายไป

เพื่อความรอดของพวกเราไม่สามารถวัดได้

พระเจ้าทรงสถิตท่ามกลางพวกเรา ทรงนำพวกเราเสมอ

เวลาและชีวิตอันงดงามนี้น่าหวงแหนความล้ำค่ายิ่งนัก

ชีวิตในการทรงสถิตของพระเจ้านำพาความสุขที่แท้จริงมาให้

พวกเราจะรักและเชื่อฟังพระเจ้าไปตลอดกาล

เมื่อได้เห็นความยิ่งใหญ่ของความรอดของพระเจ้า

พวกเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว

ชีวิตในการทรงสถิตของพระเจ้านำพาความสุขที่แท้จริงมาให้

พวกเราจะรักและเชื่อฟังพระเจ้าไปตลอดกาล

เมื่อได้เห็นความยิ่งใหญ่ของความรอดของพระเจ้า

พวกเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว

พวกเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว

พวกเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก