เพลงสรรเสริญพระเจ้า | “ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!” เต้นนมัสการเพลงสรรเสริญพระเจ้า | “ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!” เต้นนมัสการ เพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | "สรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว" True Worshipersเพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | "สรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว" True Worshipers ปิติยินดีในการต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู "ความสุขในดินแดนอันดีแห่งคานาอัน" เพลงสรรเสริญพระเจ้าปิติยินดีในการต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู "ความสุขในดินแดนอันดีแห่งคานาอัน" เพลงสรรเสริญพระเจ้า เรื่องจริงของการประกาศของคริสเตียนในจีน | "หนทางขรุขระแห่งพระกิตติคุณ" | การเต้นรำของคริสเตียนเรื่องจริงของการประกาศของคริสเตียนในจีน | "หนทางขรุขระแห่งพระกิตติคุณ" | การเต้นรำของคริสเตียน "พวกเราชุมนุมกันด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า" | การเต้นรำแบบอินเดีย"พวกเราชุมนุมกันด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า" | การเต้นรำแบบอินเดีย "พระเจ้าทรงนำพระสิริของพระองค์สู่บูรพาทิศ" เพลงคริสเตียน | สรรเสริญการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์"พระเจ้าทรงนำพระสิริของพระองค์สู่บูรพาทิศ" เพลงคริสเตียน | สรรเสริญการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ เพลงนมัสการ | "อาณาจักรของพระคริสต์คือบ้านที่อบอุ่น"เพลงนมัสการ | "อาณาจักรของพระคริสต์คือบ้านที่อบอุ่น" เพลงสรรเสริญพระเจ้า |“สรรเสริญสำหรับชีวิตใหม่ในอาณาจักร” | วีดิโอเพลงและเต้นรำเพลงสรรเสริญพระเจ้า |“สรรเสริญสำหรับชีวิตใหม่ในอาณาจักร” | วีดิโอเพลงและเต้นรำ

เพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | "สรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว" True Worshipers

วิดีโอเต้นรำและขับร้อง   644  

บทนำ

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:https://th.kingdomsalvation.org/video-category/hymn-videos.html

เพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | "สรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว" True Worshipers

พวกเรานึกถึงพระเจ้า อธิษฐาน-อ่าน มีการสามัคคีธรรม

และพวกเราใคร่ครวญ ไตร่ตรอง และแสวงหาพระเจ้า

เมื่อใช้ชีวิตในพระวจนะของพระเจ้าพวกเราเห็นว่าพระองค์ทรงดีงาม

ความจริงปลดปล่อยพวกเราให้เป็นอิสระพวกเราลิ้มรสความรักที่แท้จริงของพระเจ้า

ชีวิตคริสตจักรยิ่งใหญ่ การสรรเสริญทำได้หลายรูปแบบ

ช่วยไม่ได้ที่พวกเราได้แต่ร้องเพลงและเต้นรำในการสรรเสริญของพระเจ้า

ไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อจำกัดในการสรรเสริญของพวกเรา

การสรรเสริญที่จริงใจทำให้พวกเราเต็มไปด้วยความชื่นบานเสมอ

ชีวิตในการทรงสถิตของพระเจ้นำพาความสุขที่แท้จริงมาให้

พวกเราจะรักและเชื่อฟังพระเจ้าไปตลอดกาล

เมื่อได้เห็นความยิ่งใหญ่ของความรอดของพระเจ้า

พวกเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว

พวกเราสามัคคีธรรมความจริงได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พวกเรามีประสบการณ์ร่วมกัน ชีวิตของพวกเราเติบโต

พวกเราทั้งหมดคือประชากรแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า

และพวกเราต่างมีหัวใจแท้จริงที่รักพระองค์

พวกเราปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราด้วยความรู้สึกนึกคิดเดียวกัน หัวใจเดียวกัน

และพวกเราเห็นพระพรและความเป็นผู้ทรงนำของพระเจ้า

การพิพากษาชำระพวกเราให้สะอาดพวกเราเห็นว่าพระเจ้าทรงชอบธรรม

พวกเราทิ้งความเสื่อมทรามของเราไปเสีย พวกเราถูกทำให้เป็นคนใหม่

พวกเราใช้ชีวิตตามแบบสภาพเหมือนของคนที่ซื่อสัตย์

เป็นชีวิตของราชอาณาจักรที่นมัสการพระเจ้าในจิตวิญญาณและในความจริง

ชีวิตในการทรงสถิตของพระเจ้านำพาความสุขที่แท้จริงมาให้

พวกเราจะรักและเชื่อฟังพระเจ้าไปตลอดกาล

เมื่อได้เห็นความยิ่งใหญ่ของความรอดของพระเจ้า

พวกเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว

พี่น้องชายหญิงรวมตัวกัน

พวกเราได้ผ่านความโชคดีและความโชคร้ายมามากมายยิ่งนัก

การปราบปรามของรัฐบาลเลวร้ายมาก

พวกเราได้ทนทุกข์การข่มเหงและความยากลำบาก

ไม่มีสิ่งใดเคยได้ทำให้ความแน่วแน่ของพวกเราสั่นคลอน

นี่เป็นเพราะการทรงนำของพระวจนะของพระเจ้า

ราคาอันอุตสาหะซึ่งพระเจ้าได้ทรงจ่ายไป

เพื่อความรอดของพวกเราไม่สามารถวัดได้

พระเจ้าทรงสถิตท่ามกลางพวกเรา ทรงนำพวกเราเสมอ

เวลาและชีวิตอันงดงามนี้น่าหวงแหนความล้ำค่ายิ่งนัก

ชีวิตในการทรงสถิตของพระเจ้านำพาความสุขที่แท้จริงมาให้

พวกเราจะรักและเชื่อฟังพระเจ้าไปตลอดกาล

เมื่อได้เห็นความยิ่งใหญ่ของความรอดของพระเจ้า

พวกเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว

ชีวิตในการทรงสถิตของพระเจ้านำพาความสุขที่แท้จริงมาให้

พวกเราจะรักและเชื่อฟังพระเจ้าไปตลอดกาล

เมื่อได้เห็นความยิ่งใหญ่ของความรอดของพระเจ้า

พวกเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว

พวกเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว

พวกเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น