"ความโหยหา" ฉากเด่น: สถานที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตระเตรียมสำหรับพวกเราอยู่ที่ใด?

"ความโหยหา" ฉากเด่น: สถานที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตระเตรียมสำหรับพวกเราอยู่ที่ใด?

891 |วันที่ 26 เดือน 06 ปี 2020

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movies.html

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐขนาดสั้น: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/christian-short-films.html

ตัวอย่างภาพยนตร์: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movie-trailers.html

ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "ความโหยหา" ฉากเด่น: สถานที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตระเตรียมสำหรับพวกเราอยู่ที่ใด?

เมื่อสองพันปีมาแล้ว องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ว่า “เราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” (ยอห์น 14:2-3) (© THSV) ผู้คนมากมายเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จกลับสู่สวรรค์ ดังนั้นพระองค์จึงกำลังทรงตระเตรียมสถานที่สำหรับพวกเราอย่างแน่นอนในสวรรค์ ความเข้าใจนี้เป็นไปตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าไหม? ความล้ำลึกใดที่อยู่ภายในพระสัญญาข้อนี้?

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก