คริสเตียนทอล์คโชว์ | "ทอล์คโชว์ ศิษยาภิบาลของเราบอกไว้ว่า…"

คริสเตียนทอล์คโชว์ | "ทอล์คโชว์ ศิษยาภิบาลของเราบอกไว้ว่า…"

411 |วันที่ 17 เดือน 07 ปี 2020

ยูซุนฟูเป็นผู้เชื่อคนหนึ่งในโลกศาสนาผู้ซึ่งนิยมบูชาและเคารพบูชาบรรดาศิษยาภิบาลและผู้อาวุโส เธอคิดว่า "บรรดาศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสล้วนแต่สถาปนาขึ้นโดยพระเจ้า และการเชื่อฟังบรรดาศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสก็คือการเชื่อฟังพระเจ้า" ดังนั้นเธอจึงฟังศิษยาภิบาลของเธอในทุกอย่างที่เธอทำ แม้กระทั่งในเรื่องของการต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่โดยผ่านทางการโต้เถียงที่หลักแหลมรอบหนึ่ง ยูซุนฟูมาเห็นว่าการยึดปฏิบัติตามมโนคติทางศาสนานั้นไร้สาระและไม่สมเหตุสมผล และท้ายที่สุดเธอตระหนักว่าการขยายพระเจ้ายิ่งใหญ่มาเป็นลำดับแรกในการเชื่อ และว่าคนเราควรสงวนรักษา "วิหาร" ของหัวใจเพื่อพระเจ้า ดังนั้น เธอจึงเลือกที่จะแสวงหาและเจาะลึกหนทางที่แท้จริงด้วยตัวเธอเอง…

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก