คริสเตียนทอล์คโชว์ | "ทอล์คโชว์ ศิษยาภิบาลของเราบอกไว้ว่า…"

วันที่ 17 เดือน 07 ปี 2020

ยูซุนฟูเป็นผู้เชื่อคนหนึ่งในโลกศาสนาผู้ซึ่งนิยมบูชาและเคารพบูชาบรรดาศิษยาภิบาลและผู้อาวุโส เธอคิดว่า "บรรดาศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสล้วนแต่สถาปนาขึ้นโดยพระเจ้า และการเชื่อฟังบรรดาศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสก็คือการเชื่อฟังพระเจ้า" ดังนั้นเธอจึงฟังศิษยาภิบาลของเธอในทุกอย่างที่เธอทำ แม้กระทั่งในเรื่องของการต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่โดยผ่านทางการโต้เถียงที่หลักแหลมรอบหนึ่ง ยูซุนฟูมาเห็นว่าการยึดปฏิบัติตามมโนคติทางศาสนานั้นไร้สาระและไม่สมเหตุสมผล และท้ายที่สุดเธอตระหนักว่าการขยายพระเจ้ายิ่งใหญ่มาเป็นลำดับแรกในการเชื่อ และว่าคนเราควรสงวนรักษา "วิหาร" ของหัวใจเพื่อพระเจ้า ดังนั้น เธอจึงเลือกที่จะแสวงหาและเจาะลึกหนทางที่แท้จริงด้วยตัวเธอเอง…

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger