เพลงคริสเตียน | "ไม่มีใครรับรู้ถึงการเสด็จมาถึงของพระเจ้า" (A Cappella)

เพลงคริสเตียน | "ไม่มีใครรับรู้ถึงการเสด็จมาถึงของพระเจ้า" (A Cappella)

627 |วันที่ 10 เดือน 02 ปี 2021

ไม่มีใครรับรู้ถึงการเสด็จมาถึงของพระเจ้า ไม่มีใครต้อนรับการเสด็จมาถึงของพระองค์

และยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีใครรู้ถึงทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกำลังจะทำ

และยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีใครรู้ถึงทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกำลังจะทำ

ชีวิตของมนุษย์ดำเนินต่อไปเหมือนเมื่อก่อน

หัวใจของเขาไม่แตกต่าง และวันเวลาก็ผันผ่านไปตามปกติ

พระเจ้าทรงพระชนม์ชีพท่ามกลางพวกเรา มนุษย์คนหนึ่งซึ่งเหมือนกับมนุษย์คนอื่น ๆ

ในฐานะของหนึ่งในผู้ติดตามที่ไม่มีความสำคัญที่สุด และผู้เชื่อธรรมดาคนหนึ่ง

พระองค์ทรงมีสิ่งเสาะแสวงของพระองค์เอง เป้าหมายของพระองค์เอง

และยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงมีเทวสภาพที่ไม่มีมนุษย์ธรรมดาผู้ใดมี

ไม่มีใครสังเกตเห็นการดำรงอยู่ของเทวสภาพของพระองค์

และไม่มีใครล่วงรู้ถึงความแตกต่าง ระหว่างเนื้อแท้ของพระองค์กับธาตุแท้ของมนุษย์

พวกเรามีชีวิตร่วมกับพระองค์ อย่างไร้ข้อจำกัดและปราศจากความกลัว

เพราะในสายตาของพวกเรา พระองค์เป็นเพียงผู้เชื่อที่ไม่มีความสำคัญอะไรเลย

พระองค์ทรงเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของพวกเรา

และความคิดและความคิดเห็นของพวกเราทั้งหมด ถูกตีแผ่เฉพาะพระพักตร์พระองค์

ไม่มีใครสนใจการทรงดำรงอยู่ของพระองค์

ไม่มีใครจินตนาการใด ๆ เกี่ยวกับพระราชภารกิจของพระองค์

และยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีใครมีความสงสัยแม้แต่น้อย เกี่ยวกับพระอัตลักษณ์ของพระองค์

ทั้งหมดที่พวกเราทำคือดำเนินสิ่งแสวงของพวกเราต่อไป

ราวกับว่าพระองค์ไม่มีอะไรที่ทรงเกี่ยวข้องกับพวกเรา…

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก