เพลงประสานเสียงคริสเตียน "ไม่มีผู้ใดตระหนักรู้การมาถึงของพระเจ้า"

วันที่ 13 เดือน 04 ปี 2024

ไม่มีใครตระหนักรู้ถึงการมาถึงของพระเจ้า

ไม่มีใครต้อนรับการมาถึงของพระองค์

และยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีใครรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่พระองค์กำลังจะทรงทำ

ชีวิตของมนุษย์ดำเนินต่อไปเหมือนเมื่อก่อน

หัวใจของเขาไม่แตกต่าง และวันเวลาก็ผันผ่านไปตามปกติ

พระเจ้าทรงดำเนินพระชนม์ชีพท่ามกลางพวกเรา

มนุษย์คนหนึ่งซึ่งเหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆ

ในฐานะของหนึ่งในผู้ติดตามที่ไม่มีความสำคัญที่สุด

และผู้เชื่อธรรมดาคนหนึ่ง

พระองค์ทรงมีการไล่ตามเสาะหาของพระองค์เอง

เป้าหมายของพระองค์เอง

และยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงมีเทวสภาพที่ไม่มีมนุษย์ธรรมดาผู้ใดมี

ไม่มีใครสังเกตเห็นการดำรงอยู่ของเทวสภาพของพระองค์

และไม่มีใครล่วงรู้ถึงความแตกต่าง

ระหว่างแก่นแท้ของพระองค์กับแก่นแท้ของมนุษย์

พวกเราใช้ชีวิตร่วมกับพระองค์ อย่างไม่ถูกจำกัดบังคับและไม่กลัว

เพราะในสายตาของพวกเรา

พระองค์เป็นเพียงผู้เชื่อที่ไม่มีความสำคัญอะไรเลย

พระองค์ทรงเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของพวกเรา

และความคิดกับแนวคิดของพวกเราล้วนถูกตีแผ่

เฉพาะพระพักตร์พระองค์

ไม่มีใครสนใจการทรงดำรงอยู่ของพระองค์

ไม่มีใครจินตนาการอันใดเกี่ยวกับพระภาระหน้าที่ของพระองค์

และยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีใครมีความสงสัยแม้แต่น้อย

เกี่ยวกับพระอัตลักษณ์ของพระองค์

ทั้งหมดที่พวกเราทำคือดำเนินการไล่ตามเสาะหาของพวกเราต่อไป

ราวกับว่าพระองค์ไม่ทรงมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเรา…

และกระนั้น ก็บุคคลธรรมดาสามัญ

ผู้ซึ่งซ่อนตัวท่ามกลางผู้คนผู้นี้นี่เอง

ที่กำลังทำงานใหม่เพื่อช่วยพวกเราให้รอด

ที่กำลังทำงานใหม่เพื่อช่วยพวกเราให้รอด

พระวจนะและถ้อยดำรัสของพระองค์กลายเป็นเพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆ

จากการปลอบประโลม การเตือนสติ

การเตือนความจำ และการตักเตือน

จนถึงการตำหนิและการบ่มวินัย

จากน้ำเสียงที่สุภาพและอ่อนโยน

จนถึงถ้อยคำที่รุนแรงและเปี่ยมบารมี—

ทั้งหมดนี้คือการมอบความกรุณาให้แก่มนุษย์

และปลูกฝังความกลัวในตัวเขา

ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ตรัสจี้ไป

โดนความลับทั้งหลายซึ่งซ่อนลึกภายในพวกเรา

พระวจนะของพระองค์ทิ่มแทงหัวใจของพวกเรา

ทิ่มแทงจิตวิญญาณของพวกเรา

และทิ้งให้พวกเราเต็มไปด้วยความละอายอันสุดจะทน

จนแทบจะไม่รู้ว่าจะซ่อนตัวพวกเราเองที่ใด

มนุษย์ซึ่งไร้ความสำคัญผู้นี้

ได้นำพวกเราเข้าสู่ขั้นตอนแล้วขั้นตอนเล่า

ในพระราชกิจของพระเจ้าโดยที่พวกเราไม่รู้แม้แต่น้อย

พวกเราก้าวผ่านบททดสอบมากมายนับไม่ถ้วน

แบกรับการสั่งสอนเหลือคณานับ

และถูกทดสอบโดยความตาย

พวกเราเรียนรู้ถึงพระอุปนิสัยอันชอบธรรมและเปี่ยมบารมีของพระเจ้า

ชื่นชมไปกับความรักและความกรุณาของพระองค์อีกด้วย

ได้มาซาบซึ้งในมหิทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า่

มองเห็นความน่ารักของพระเจ้า

และมองดูความพึงปรารถนาอันแรงกล้าของพระเจ้าที่จะช่วยมนุษย์ให้รอด

ในคำพูดของบุคคลธรรมดาสามัญผู้นี้

พวกเราได้รู้ถึงพระอุปนิสัยและแก่นแท้ของพระเจ้า

ได้เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า

ได้รู้จักแก่นแท้ธรรมชาติของมนุษย์

และได้เห็นหนทางสู่ความรอดและความเพียบพร้อม

นับแต่ชั่วขณะนั้นเป็นต้นมา

จิตใจของพวกเราก็กลายเป็นรู้สึกตัวขึ้นมา

และจิตวิญญาณของพวกเราก็ดูเหมือนจะฟื้นคืนมา

บุคคลธรรมดาผู้นี้ที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเรา

และถูกพวกเราปฏิเสธมาเนิ่นนาน—

นี่ไม่ใช่องค์พระเยซูเจ้า

ผู้ซึ่งอยู่ในความคิดของพวกเราตลอดเวลาทั้งในยามตื่นหรือยามฝัน

และคือผู้ที่พวกเราถวิลหาทั้งกลางคืนและกลางวันหรอกหรือ?

เป็นพระองค์นั่นเอง! เป็นพระองค์นั่นเองจริงๆ!

พระองค์คือพระเจ้าของพวกเรา!

พระองค์คือความจริง ทางและชีวิต!

พระองค์คือความจริง ทางและชีวิต!

พระองค์ได้ทรงทำให้พวกเราสามารถมีชีวิตอีกครั้ง

และเห็นความสว่าง

และหยุดหัวใจพวกเราไม่ให้ร่อนเร่เฉไฉ

พวกเราได้กลับสู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์

พวกเราได้เผชิญหน้ากันกับพระองค์

พวกเราได้เป็นพยานโฉมพระพักตร์ของพระองค์

และพวกเราได้เห็นถนนที่ทอดตัวอยู่เบื้องหน้า

จาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 4: มองดูการทรงปรากฏของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger