เพลงคริสเตียน | "ไม่มีมนุษย์ผู้ใดทำพระราชกิจแทนพระเจ้าได้"

วันที่ 21 เดือน 09 ปี 2021

Verse 1

แผนการบริหารจัดการนั้นกระทำโดยพระเจ้า

ช่วงระยะแรกพระเจ้าทรงสร้างโลกเอง

ไม่มีผู้ใดที่สามารถสร้างมวลมนุษย์

ช่วงระยะที่สองคือไถ่มนุษย์ทั้งปวง

มีเพียงพระเจ้าพระองค์เองทำให้แผนลุล่วงไป

ช่วงระยะที่สามจะทรงยุติทุกราชกิจ

Chorus

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้ ไม่มีใครแทนที่ได้เลย

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้จากแรกเริ่มจนปัจจุบัน

แม้ทุกช่วงระยะนั้นดำเนินการ

ต่างสถานที่ยุคสมัย

ราชกิจล้วนกระทำโดยพระเจ้าหนึ่งเดียว

นิมิตยิ่งใหญ่สุดที่มนุษย์ควรมี

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้ พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้

Verse 2

แผนการบริหารจัดการนั้นกระทำโดยพระเจ้า

ทรงไถ่มนุษย์แล้วจึงพิชิต ทำให้เพียบพร้อม

และเพื่อพระองค์จะพิชิตซาตาน

ได้รับมนุษย์ ให้ชีวิตปกติไป

ทรงราชกิจท่ามกลางมนุษย์ และทรงนำผู้คน

ราชกิจบริหารจัดการทั้งปวง ทรงต้องกระทำเอง

Chorus

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้ ไม่มีใครแทนที่ได้เลย

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้จากแรกเริ่มจนปัจจุบัน

แม้ทุกช่วงระยะนั้นดำเนินการ

ต่างสถานที่ ยุคสมัย

ราชกิจล้วนกระทำโดยพระเจ้าหนึ่งเดียว

นิมิตยิ่งใหญ่สุดที่มนุษย์ควรมี

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้ พระเจ้าเท่านั้น

Bridge

พระยาห์เวห์ทรงสร้างมนุษย์ แบ่งตามประเภทคน

จะทรงราชกิจในยุคสุดท้าย

ทุกคนจะถูกแบ่งประเภท ไม่มีใครแทนพระองค์ได้เลย

ราชกิจสามช่วงระยะคือการทรงนำมนุษย์ทั้งปวง

เมื่อทุกช่วงระยะสิ้นสุดลง ทั้งหมดจะอยู่ในพระอำนาจปกครอง

Chorus

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้ ไม่มีใครแทนที่ได้เลย

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้จากแรกเริ่มจนปัจจุบัน

แม้ทุกช่วงระยะนั้นดำเนินการ

ต่างสถานที่ยุคสมัย

ราชกิจล้วนกระทำโดยพระเจ้าหนึ่งเดียว

นิมิตยิ่งใหญ่สุดที่มนุษย์ควรมี

นิมิตยิ่งใหญ่สุดที่มนุษย์ควรมี

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger