“ความโหยหา” ฉากเด่น : คุณรู้จักความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏของพระเจ้าไหม?

  354  

บทนำ

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movies.html

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐขนาดสั้น: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/christian-short-films.html

ตัวอย่างภาพยนตร์: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movie-trailers.html

ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | “ความโหยหา” ฉากเด่น : คุณรู้จักความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏของพระเจ้าไหม

ผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายคนเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาในพระสิริ โดยเสด็จลงมาบนเมฆและทรงปรากฏต่อกลุ่มชนทั้งปวง ดังนั้นพวกเขาจึงกำลังเขม้นมองไปที่หมู่เมฆในท้องฟ้าอยู่เสมอ รอคอยให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาบนเมฆ และรอคอยที่จะถูกรับขึ้นไปสู่ฟ้าสวรรค์และพบกับพระองค์ การเชื่อนี้เป็นไปตามความจริงไหม? คนผู้หนึ่งควรจะเข้าใจการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าอย่างไร? ความล้ำลึกประเภทใดอยู่ในการทรงปรากฏของพระเจ้าเล่า?

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น